הרשאות לצפייה בדוחות

 

מה התחדש בגרסה ? [1.79]

   

   בגרסה החדשה ניתן להעניק לקובצות משתמשים הרשאות לצפייה בדוחות השונים הקיימים במערכת, מתוך רשימת הדוחות. 

   מתוך רשימת דוחות נוסף כפתור

    הכפתור יוצג רק למשתמשים אשר יש להם הרשאות ניהול, ויאפשר "ניוד" של קבוצות מקבלת הרשאות או ללא הרשאות.

   שלב 1: טרם מתן הרשאות לדוח, יש לבחור את קבוצות הדוחות מתוך רשימת כפתורי הרדיו שבתצוגה הנוכחית    

   שלב 2: לחיצה על הכפתור "הרשאות לדו"ח" יציג חלון המחולק לשני חלקים. חלק ימני קבוצות בעלות הרשאה, וחלק שמאלי ללא הרשאות.

   סימון אחת הרשומות ולחיצה על הכפתור   יאפשר הסרת ההרשאות לאותה קבוצה.

   סימון אחת הרשומות ולחיצה על הכפתור   יאפשר הענקת הרשאות לאותה קבוצה.

   לסיום לחץ על כפתור  

 

  

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)