איך להציג חיובים ששולמו

  איך להציג בחשבון חיובים ששולמו 

  

   למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה, בגרסה החדשה ניתן להציג כספים ששולמו ברמה של חיוב בודד.

   בהצגת חיובים שהועברו לחשבון עסקה או מתוך נספח חיובים בחשבון עסקה המערכת תוכל להציג נתונים ברמת חיוב בודד.

   השדה  - שולם ע"ח -  יופיע גם באפשרויות סינון חיובים.

   1. מתוך כספים > חיובים > סינון ברמת חיובים בחשבונות עסקה בסטטוס (שולם או פתוח-שולם חלקי)

   2. מתוך כספים > חשבונות עסקה > הצגת חשבון עסקה > נספח חיובים

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)