נוסחים קבועים להודעות SMS

בתוכנת הפלטינום ניתן ליצור נוסחים קבועים למשלוח הודעות sms. יצירת נוסח קבוע יוצר אחידות בשליחת ההודעות והופך את העבודה למהירה יותר.

בתוכנה ניתן ליצור נוסחים שונים, הניתנים למשלוח ממקומות שונים בתוכנה. בהתאם למיקום בתוכנה שנבחר לשליחה כך גם הנוסח שניתן לבחירה.

   1. למשלוח מכרטיס ישויות יהיה ניתן לשלוח SMS בנוסח כללי או ללא נוסח מוגדר.

   2. למשלוח מכרטיס לקוחות יהיה ניתן לשלוח SMS בנוסח גביה וכאלה ללא נוסח מוגדר.

   3. למשלוח מכרטיס חייבים יהיה ניתן לשלוח SMS בנוסח גביה מחייבים, כללי, וללא נוסח מוגדר.

   אפשרות נוספת למשלוח הודעות SMS  הוא מתוך חוצץ חייבים בכרטיס התיק בלחיצה על כפתור   

   בשלב יצירת ההודעה תתאפשר "גישה" לנוסחים מסוג כללי וגביה, במידה וקיימים בהגדרות מערכת

     ליצירת הנוסח יש להכנס להגדרות מערכת > קוד 110 נוסחים קבועים להודעות SMS > לחץ על כפתור 

   בשדה "תיאור מקוצר" - רשום תיאור לנוסח שברצונך להוסיף

   בשדה "סוג נוסח" - בחר מבין האפשרויות המוצעות

   זכור ! ניתן ליצור הודעה קבועה ללא בחירת נוסח, באופן זה יהיה ניתן להשתמש בהודעה מכל מקום בתוכנה

    בשדה "בחר שדה" בחר שדה אוטומטי להזנה מתוך כרטיס תיק, ולחץ על כפתור "הוסף" על מנת שיצטרף לגוף המלל "נוסח ההודעה"

   לסיום לחץ על כפתור 

    דוגמא לנוסח גבייה. שים לב מלל המופיע בליווי סוגריים [XX] מהווה שדה אוטומטי שנבחר מתוך רשימה ב- "בחר שדה"

  

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)