עודכנית - מאגר ניהול ידע

כתובות חייבים

מה התחדש בגרסה ? [1.80] 

  

   בתפריט הוצאה לפועל נוסף תפריט מידע "חייבים כל הכתובות"

    בתפריט זה יוצגו כל כתובות החייבים.

   במידה ולחייב קיימות מספר כתובות, גם הן יופיעו ברשימה המוצגת

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.