עודכנית - מאגר ניהול ידע

דואר היברידי

מה התחדש בגרסה [?1.80] 

     

  למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי נוספה אפשרות של משיכת פרטים מהתיק לטופס אישור מסירה סרוק.

  חברת עודכנית באישור דואר ישראל יצרה "טופס אישור מסירה" מיוחד המכיל פרטים מהתיק בו נשלח המסמך 

  במידה ונבחר מסמך לשליחה בדואר היברידי, כאשר אופן שליחת הדואר כולל "אישור מסירה" יוכל המשתמש לבחור באחת מהתבניות שיצר בהגדרות מערכת.

  "תבנית" זו תיקח נתונים המופיעים בפרטי תיק/מסמך/פרטי נמען או שדות קבועים ואלה יודפסו באישור מסירה

   עבור כל שדה המשתמש יבחר את סוג השדה וכותרת לשדה.
  בשדה קבוע יזין המשתמש גם את ערך השדה.

 

  בהוספת פריט לדואר היברידי ממיזוג דואר, מסמכים או שוברים, יתווסף שדה בחירה של תבנית הדפסת הפרטים הרצויה.
  באישור שליחת הפריט, יישלחו לבית הדפוס הנתונים שהוגדרו בתבנית.
  זכור ! שדה תבנית הדפסה יופיע רק במידה וסוג ההדפסה הוא דואר היברידי, ושבלונת ההדפסה כולל אישור מסירה.

  

  שלבי העבודה:

  כניסה להגדרות מערכת קוד 177 ניהול משרד - תבניות הדפסה לאישורי מסירה בדואר היברידי  יש ללחוץ על כפתור הוסף ולתת כותרת לתבנית החדשה, ולסיום ללחוץ על הכפתור "שמור"

    בשלב השני יש להציג את התבנית החדשה שנוצרה על ידי לחיצה כפולה ולהוסיף את השדות השונים על לחיצה על הכפתור

    בחלון "פרטי שדה הדפסה" יש לבחור את סוג השדה ובהתאם את כותרת השדה. לסיום יש ללחוץ על כפתור שמור

 

 בסוף התהליך אמורים להיות מוצגים סוגי השדה והכותרות שבחרנו להדפיס באישור מסירה

    תצלום אישור מסירה כולל נתונים מתבנית ההדפסה

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.