פירוט חיובי הוצל"פ

פירוט חיובי הוצל"פ
 
ברשימת פירוט חיובי הוצאה לפועל מוצגים הכספים שגבתה הוצאה לפועל בגין ההליכים השונים שבצועו בתיקים.
 
הנתונים המוצגים הם ברמת הליך בודד. מרשימת הנתונים נוכל להבחין בשדות [מספר דרישת תשלום] [מספר חשבון] המייצג את חשבון הבנק אליו הועבר הכסף ותיאור ההליך המקושר.
 
נתונים אלה מאפשרים לעורך הדין להציג את דרישת התשלום ביצוע רישום חיובים/הוצאות/משיכות בהתאם לצורת העבודה הנהוגה במשרד.
 
במאמר נציג את אפשרויות העבודה השונות.
 

 - הצגת ההליך או הצו אליו מקושר החיוב. לחיצה על הכפתור יציג את ההליך [במידה ונסרק במערכת כלים שלובים]

לחיצה על הכפתור יציג בפני המשתמש את האפשרויות הבאות:

  1. הדפסת הנתונים בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים.
  2. הדפסת אישור תשלום
  3. הצגה למסך את אישור התשלום

 - רישום חיוב בגין עלות ההליך. לחיצה על הכפתור יפתח חלון לרישום חיוב בכרטיס התיק הפנימי.

 - רישום הוצאה מאפשר למשרד לבצע תיעוד כפול. האחד רישום הוצאת לקוח בגין ההליך - כדוגמת תשלום אגרה ורישום חיוב.

רישום החיוב יתאפשר רק במידה ויאשר המשתמש את חלון ההתראה שנפתח בעקבות רישום ההוצאה

בהצגת חלון רישום הוצאה יש לציין את הספק וחשבון הבנק ממנו תשולם ההוצאה.

 - המשרד יבצע משיכה מפקדון במידה והכספים בגין אותם הליכים הופקדו בחשבון פקדון. תיעוד התשלום יעשה באמצעות העברה מחשבון הפקדון לפקודת הוצאה לפועל.

בחלון משיכה מפקדון יש לציין עבור מה נמשך הכסף [אגרה] ומספר החשבון ממנו נמשכו הכספים [חשבון פקדון]

להצגת כלל הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

 
  • גרסה?: 1.85
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר משימת פיתוח: 27857
  • מספר תפריט עזרה: 214
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)