יומן משרדי

בתוכנת הפלטינום קיים יומן משרדי המאפשר הוספת פגישות דיונים ימי חופשה ואירועים נוספים. בנוסף ניתן להתאים את רישומי היומן ברמת המשרד או המשתמש. ליומן הוספנו יכולות עבודה מול אתר נט-המשפט ומשלוח SMS לצדדים שונים בתיק לפני מועדי דיון ופגישה.

היומן מוצג בשני אופנים. האחד יומן גרפי והשני יומן רשומות. שינוי תצוגת הנתונים מתאפשרת רק מתוך תפריט יומן במסך הראשי. בכרטיסי הלקוח או התיק יוצג היומן רק בפורמט רשומות. בכל אחד מהתפריטים הללו מוצגים באופן זהה הרישומים אך הפעולות הניתנות לביצוע משתנות בהתאם.

חשוב! כניסה לחוצץ יומן מכרטיס הלקוח או התיק תציג את כל סוגי הרישומים ללא הבדל סוג או סטטוס. להצגת חלון סינון לחץ על הכפתור  ובחר באחת מאפשרויות הסינון המוצגות.

כניסה ליומן מהתפריט הראשי

1. בכניסה ליומן בחר באחד מאפשרויות התצוגה  או 

2. בחר את הרמה שבה יוצגו הנתונים - 

3. סמן את המשתתפים שאת היומנים שלהם ברצונך להציג -  כברירת מסומן המשתמש שנכנס לתוכנה.

סמן את סוגי האירועים שברצונך להציג -  - במידה ולא נבחר אף סוג אירוע, התוכנה תציג את כל סוגי האירועים.

 - במידה ומסומן יוצגו רק אירועים פעילים ביומן.

רשימת הפעולות הניתנות לביצוע מהיומן הגרפי והרשומות

 - הצגת פרטי האירוע בחלון נפרד. הצגת פרטי האירוע מאפשר עדכון פרטים שונים כדוגמת יום/שעה/משתתפים וכו’.

 - הוספת פגישה/דיון ליומן הגרפי או הרשומה. [להסבר נוסף על הוספת פגישה ואו דיון עבור לקישור הבא:

 - הוספת פגישה/דיון למשתתפים המסומנים. 

 - מחיקת הרישום מהיומן המשרדי. למשתתפים לא תשלח הודעה בגין פעולת המחיקה.[מחיקה מהיומן המשרדי גורר בהכרח מחיקת האירוע מכרטיס התיק]

 - הדפסת היומן בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 ו - הצגת כרטיס התיק או הלקוח אליו מקושר האירוע.

עדכון רישום ביומן יכול להתבצע בשתי צורות

אפשרות ראשונה: לחיצה כפולה על האירוע ביומן ולחיצה על כפתור  בצורה זו יפתחו כל השדות השונים בחלון פרטי פגישה/דיון לעריכה מחדש. 

חשוב! במידה ונבחרה אפשרות זו לשינוי מועד האירוע, לא יוצג ביומן היום המקורי בו נרשם האירוע.

אפשרות שנייה:  סמן את האירוע שברצונך לעדכן ולחץ על הכפתור  ובחר באחד מהאפשרויות המוצגות:

 - העברת מועד הפגישה/דיון לתאריך או שעה אחרים עם ציון מלל "העברה" ביומן.

 - שכפול האירוע על פני מספר ימים.

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לאישור פעולת ביטול או שחזור של האירוע. במידה והאירוע בוטל יוצג הרישום ביומן בליווי אייקון מתאים וכיתוב אפור. במידה ונבחר שחזור יוצג חלון התראה האם לשלוח הודעה למשתתפים באירוע.

 - שליחת הודעה פנימית בגין האירוע למשתתפים. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא שליחת הודעה חדשה].

 - שליחת קישור לאירוע ביומן באמצעות תוכנת Microsoft Outlook. הקישור ישלח רק למשתמשים בתוכנה.[ לקריאה נוספת עבור לקישור הבא שליחת לינק].

 - הוספת משימה המקושרת לאירוע ביומן. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא הוספת משימה].

 - עדכון המשתתפים המקושרים לאירוע ביומן.

 

 לצפייה בסרטון הדרכה על עבודה עם היומן לחץ כאן סרטון הדרכה יומן

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)