הודעות שגיאה בפתיחת תיקים בתקשורת

 

  הודעות שגיאה בפתיחת תיקים בתקשורת:        

 

שגיאה

פתרון

סכום תשלומים על חשבון לא תואם בין בקשת הביצוע לשידור התיק

אין לשנות את הסכום בשדה: "סה " כ סכום ששולם לאחר שערוך" בטופס, הסכום נמשך אוטומטית כאשר יש פעולות תקבול בתיק (סה"כ התקבולים בתיק)

לא ניתן להזין המחאה מבנק זר וגם נתוני חשבון

לא ניתן להגיש בתקשורת בקשה לפתיחת תיק על המחאה בנק של הרשות הפלסטינית

קיים חוסר התאמה בשם הגורם מול המרשם

יש לבדוק שהשם של החייב רשום כפי שמוגדר במרשם האוכלוסין

לא ניתן לטעון פרטי חייב ממאגר חייבים

יש לבדוק שבפרטי הלקוח/חייב מעודכן שם פרטי + שם משפחה בשדות נפרדים

במידה ומדובר בחברה יש לוודא שבסוג זיהוי בחרו בח.פ ולא ת.ז

לא הועבר שדה חובה : Message/CaseDetail/FundsCase/DebtFundTypeID

יש לבדוק את תקינות הקרן : סוג קרן+ סכום קרן תואם לפעולת הקרן בתיק

לא ניתן להזין ערך חיובי בשדות ’ייפוי כח’ ו’צורף ייפוי כח’ בו זמנית

יש לבצע את הבדיקה בהגדרות הלקוח: יש לסמן את אחת מהאופציות; או הופקד ייפוי כח (לציין מס’ ייפוי כח) או לצרף את מסמך ייפוי כח.

במידה והופקד ייפוי כוח בלשכה והגדרנו בהגדרות הלקוח שצורף אין צורך לצרף את הייפוי כוח במסמכים המצורפים לבקשה

טרם חלפו 30 יום מתאריך ההתראה שהוזן

יש לבדוק את תאריך פעולת "מכתב התראה (לפני ביצוע בהוצל"פ)" שמוקלד התאריך המקורי של משלוח ההתראה לחייב

לא הועבר שדה חובה : FundsCase/PromissoryNoteCheckNumber

השגיאה תתקבל בתיקי שטר/שיק ;יש לבדוק את תקינות פרטי הקרן בחוצץ קרנות בתיק הפנימי

לא הועבר שדה חובה : Message/LimitedAmountCaseDetail/WarningDeliveryDate

השגיאה תתקבל בתיקי חוב קצוב; חסרה בתיק פעולה של מכתב התראה (לפני ביצוע בהוצל"פ)

לא הועבר שדה חובה : .// FundsCase/FromDate

יש לבדוק את תקינות סכום פתיחת התיק. (שסכום פעולת הפתיחה אינו מאופס)

על נתוני החשבון להיות במאגר חשבון באי הכוח

יש לוודא שמוגדר חשבון בנק לחיוב (בהגדרה 31/32 . או בהגדרת הלקוח/לקוח אב- במידה ומחייבים ברמת לקוח) יש לוודא שחשבון הבנק לחיוב שהוגדר במערכת- תואם לחשבון הבנק שחתום בטופס הרשאה לחיוב חשבון שחתום בלשכה

לא הועבר שדה חובה : Message/MotionData/LawyerDetails/BankBranchID

יש לבדוק שמוגדר החשבון בנק לחיוב (בהגדרה 31/32 או בהגדרת הלקוח/לקוח אב- במידה ומחייבים ברמת לקוח)

הוזן אופן צירוף ריבית שגוי

יש לבדוק את כלל חישוב הריבית שמוגדר בפרטי הפעולה של הקרן

מספר חשבון לא חוקי

יש לבדוק את פרטי חשבון הבנק שהוזן בחוצץ קרנות בתיק

ת.ז של החייב לא קיימת ברשם

יש לוודא שסוג הזיהוי ומספר הזיהוי של החייב תואמים למה שמעודכן במרשם האוכלוסין

עדיין לא חלפו 30 ימים מיום מתן פסק דין. אין אפשרות להגיש את בקשת הביצוע

יש לבדוק את התאריך שמוזן בשדה "תאריך פס"ד/פיגורים" בתיק וכמו כן את התאריך שמוזן בפעולת קבלת פס"ד בחוצץ פעולות בתיק

העיר שהוזנה לא קיימת בטבלת הערים

יש לוודא שהמיקוד מופיע בהגדרה 39

לא הועבר שדה חובה : CaseDebtor/ZipCode

יש לבדוק שיש מיקוד בכתובת החייב

לא קיים ערך בשדה "ייפוי כח או צורף ייפוי כח"

יש לוודא בהגדרות הלקוח>הוצל"פ שמסומן V בהופקד ייפוי כוח בלשכה ושמוזן מספר ייפוי כוח ,במידה ולא הופקד ייפוי כוח בלשכה יש לצרף את המסמך לפעולת פתיחת התיק תחת סוג מסמך "ייפוי כוח"

ערך מספר זהוי לא חוקי יש לוודא שסוג המזהה תואם למספר המזהה ושהמספר המזהה תקין בפרטי החייב
חובה להזין שם פרטי ושם משפחה

במידה ומדובר בחייב שהוא אדם פרטי (ת.ז) יש לוודא שבפרטי החייב בתיק הוקלדו השם הפרטי ושם המשפחה בשדות הרלוונטים ולא רק באחד מהשדות.

במידה ומדובר על חייב שהוא חברה יש לוודא שסוג הזיהוי לא הוגדר כת.ז

טרם חלפו 30 יום או שחלפה מעל שנה ממועד המצאת ההתראה
השגיאה תתקבל בתיק מסוג "חוב קצוב"
יש לבדוק שתאריך פעולת המערכת "מכתב התראה (לפני ביצוע בהוצל"פ) תקין ושחלפו 30 יום או שלא חלפה מעל שנה

 

עדיין לא חלפו 30 ימים מיום מתן פסק דין

השגיאה תתקבל בתיק פסק דין:

- יש לוודא שמוזן תאריך פס"ד בשדה "תאריך פס"ד/פיגורים"- יש לוודא שעברו 30 יום ממועד מתן פסק הדין (ניתן להיעזר במחשבון תאריכים הקיים בתוכנה)

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)