המרת מטבע תצוגת החיובים בחשבון עסקה

איפה?
מתוך חשבון עסקה (קיים) > נספח חיובים.
מה התחדש בגרסה? [1.64]
  1. נוסף כפתור "מטבע" - באמצעותו ניתן לשנות את תצוגת החיובים בחשבון העסקה.
  2. בלחיצה על הכפתור תופיע התראה לגבי שינוי המטבע לתצוגה בלבד.


Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)