בהדפסת נוסח "ח-ן עסקה באנגלית" אפשרות להעביר לשדה "אחוז מע"מ" ערך 0.00

איפה?
כספים > חשבונות עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית".
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בהצגת חשבון עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית" > לשדה "% V.A.Tax 0" יועבר סכום מע"מ 0.00 ש"ח, כפי שמועבר בנוסח בעברית.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)