עודכנית - מאגר ניהול ידע

איך לפתוח תיק בתקשורת

איך  לפתוח תיק בתקשורת  

  טרם פתיחת התיק בתקשורת צריכים להתקיים מספר תנאים

 1. על המשרד להיות מצוייד בכרטיס חכם (יכול להיות אותו כרטיס שמתחבר לאתר נט-המשפט).
 2. ביצוע הגדרות "ניהול משרד - ברירת מחדל לנתונים למילוי טפסים" (יתבצע על ידי המחלקה הטכנית בעת ההתקנה).
 3. המצאות מסמכים תומכים בהתאם לסוג התיק - מסמכים אלו צריכים להיות מתויקים בתיק, ויצורפו לטופס הבקשה בביצוע התקשורת. להלן פירוט בהתאם לדרישות רשות האכיפה.

  מסמכים נדרשים לפתיחת תיק מסוג שטרות והמחאות

 1. טופס בקשה לביצוע - יתווסף באופן אוטומטי ע"י התוכנה.
 2. יפוי כח - יסופק ע"י עורך הדין.
 3. תצלום שיק/שטר משני צדדיו - יסופק ע"י עורך הדין.
 4. פלט שיק ממוחשב הכולל את פרטי השיק המוחזר כולל צילומו משני צדדיו וסיבת החזרתו - יסופק ע"י עורך הדין.
 5. צילום שיק של הזוכה או בא כוחו.
 6. אישור הבנק על ניהול חשבון הזיכוי של הזוכה או בא כוחו - בתוכנת עודכנית ניתן לרשום בהגדרות מערכת את מספר האסמכתא לזיכוי חשבון.

  מסמכים נדרשים לפתיחת תיק מסוג סכום קצוב

 1. טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב - יתווסף באופן אוטומטי ע"י התוכנה.
 2. ראייה על סכום החוב - יסופק ע"י עורך הדין.
 3. כתב תביעה על סכום קצוב - יסופק ע"י עורך הדין
 4. העתק התראה שנשלחה לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה
 5. ייפוי כוח - יסופק ע"י עורך הדין.
 6. אסמכתא לחשבון לזיכוי - אישור ניהול חשבון/צילום/כרטיס אשראי - יסופק ע"י עורך הדין

  מסמכים נדרשים לפתיחת תיק מסוג ביצוע פסק-דין

 1. טופס בקשה לביצוע פסק דין כספי - יתווסף באופן אוטומטי ע"י התוכנה.
 2. מסמכי עילת החוב - יסופק ע"י עורך הדין
 3. אסמכתא לחשבון לזיכוי - אישור ניהול חשבון/צילום/כרטיס אשראי - יסופק ע"י עורך הדין
 4. ייפוי כח - יסופק ע"י עורך הדין
 5. אישור מסירת פסק דין (בהתאם לצורך) יסופק ע"י עורך הדין

  שלבי פתיחת התיק

  1. מתוך תפריט ראשי > הוצל"פ > הוסף תיק > בחירה באחד מסוגי התביעה/הוצאה לפועל  - מזינים את הפרטים הנדרשים בכל אחד משלבי הקמת התיק.
 
  מתוך כרטיס לקוח > תיקים > הוסף תיק > בחירה באחד מסוגי התביעה/הוצאה לפועל  - מזינים את הפרטים הנדרשים בכל אחד משלבי הקמת התיק.

  2. תיוק המסמכים הנדרשים (יפוי כח, כתב תביעה, תצלום אישור חשבון, מכתב התראה, וכו')

  3. בכרטיס התיק > חוצץ פעולות > לחיצה על כפתור פעולות ובחירה בפתיחת תיק הוצל"פ

  4. בחלון מסמכים לבחירה יש לסמן את המסמך הרצוי וללחוץ על הכפתור  המסמך יעבור לחלון מסמכים שנבחרו. לסיום לחץ על כפתור "אשר"

 

  5. בחלון פתיחת תיק בתקשורת יש לסמן במידה וקיימת מסירה אישית ולמלא בהתאם את השדות. לסיום לחץ על כפתור "אשר"

 

  6. אשר את פריט החיוב - אגרה ולחץ על כפתור "אשר"

  7. אשר את חלון הוספת טופס בקשה לביצוע שטרות והמחאות

  8. בצע סימונים/רישומים מתאימים בטופס בקשה. לסיום לחץ על כפתור ה-  

  9. לאחר שהפעולות נרשמו בתיק הפנימי יש לצאת למסך הראשי לתפריט תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא. במידה ואין הודעת שגיאה לצד הפעולה ניתן לבצע שידור "צור קובץ ייצוא" למערכת כלים שלובים.

  במידה וקיימת הודעת שגיאה יש בהתאם לבצע עריכה של טופס הבקשה (לא בוצעו סימונים מתאימים) או למחוק את הפעולה ולבצעה מחדש.

 

 

 
צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.