איך לבטל חשבון עסקה

 

 

  

    איך לבטל חשבון עסקה    

 זכור ! חשבון עסקה אינו מהווה מסמך חשבונאי, וביטול חן עסקה אינו גורר הפקת מסמך ביטול.

 מאחר וחשבון עסקה מורכב מחיובים שונים, ביטול החשבון גורר התראה לגבי החיובים השונים.

 במידה ומקושרים לחשבון עסקה תקבולים (קבלות או חשבוניות מס/קבלה)  יבוצע ניתוק אוטומטי ממסמכים אלו.

 ביטול חשבון עסקה:

  1. הכנס לתיק הלקוח>חוצץ חשבונות עסקה >הצג חשבון עסקה
  2. לחץ בסרגל על פעולות> בטל/סגור חשבון עסקה
  3.  לחיצה על הפעולה בטל/סגור חשבון עסקה- נפתח חלון אפשריות: 
  • בטל חשבון עסקה החזר חיובים למאגר חיובים פתוחים - החשבון מבוטל

     והחיובים חוזרים לתיק הלקוח בו הופק חשבון העסקה, לחוצץ חיובים -חיובים פתוחים.

  • בטל  חשבון עסקה  ללא החזרת חיובים למאגר חיובים פתוחים- חשבון עסקה יבוטל, החיובים ימחקו
  • בטל חשבון עסקה החזר חיובים למאגר חיובים בסטטוס סגור ידנית - חשבון עסקה יבוטל,

     החיובים יחזרו לתיק הלקוח בו הופק חשבון לחוצץ חיובים-בסטטוס סגור ידנית 

  • סגור חשבון עסקה רשום שורות זיכוי בנספח לחשבון - חשבון עסקה ייסגר, יש לרשום סיבת סגירה.

     החיובים בחשבון ירשמו כשורות זיכוי וסטטוס חשבון ישתנה לזוכה

  • סגור חשבון עסקה כתוצאה מהפרשי שער - חשבון  עסקה יסגר , כתוצאה מהפרשי שער אין צורך  להזין סיבת סגירה סטטוס חשבון משתנה לזוכה

 

  שלב 1- הצג חשבון עסקה

 

 שלב 2 - פעולות > בטל חשבון עסקה

  שלב 3- בטל חשבון עסקה> בחר באפשרות הרצויה

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)