הוספת משימה

הוספת משימה חדשה יכולה להעשות בתוכנה מתפריטים ומסכים שונים. בכולם אופן הוספת המשימה יהיה זהה. בהוספת משימה ניתן לקשר "מטפל" או מספר מטפלים לביצוע.

למשימה ניתן לקשר "משתמשים לידיעה" אשר יוכלו לעקוב אחר המשימה גם אם זו שינתה מטפלים או סטטוס.

בנוסף נוכל לקשר למשימה תזכורת ולהחליט האם תוצג כ"תזכורת מתפרצת". את המשימה ניתן לקשר לכרטיס לקוח ותיק ולחלופין ליצור משימות "אישיות"

או מתפריט יומן ומשימות > הוסף משימה.

להוספת משימה בתפריט "יומן ומשימות" לחץ על  מלא את הפרטים השונים ולסיום לחץ על כפתור  

מכרטיס הלקוח או התיק יש להכנס לחוצץ "משימות ותזכורות" וללחוץ על כפתור 

פירוט השדות בהוספת משימה חדשה:

 תאריך תחילת המשימה ותאריך היעד - תאריך התחלת המשימה ותאריך משוער לסיום המשימה.

דחיפות המשימה - הגדרת דחיפות המשימה. כברירת מחדל מוגדר כ"רגיל" וניתן לשינוי בהתאם לרשימה המוצגת.

הערכת זמן - הערכת משך הזמן לביצוע המשימה. אין חובה לשנות את הערכים המוצגים.

סמן כ[בוצע אם] ... במידה ומסומן רק מטפל אחד השדה "סמן כ[בוצע אם] לא זמין ואין צורך לשנותו.

במידה ונבחר יותר ממטפל אחד לביצוע המשימה יש לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות: [אחד המטפלים סיים טיפול] או [כל המטפלים סיימו טיפול]

מטפלים - סמן את המטפל או המטפלים אשר אמורים לבצע את המשימה. [הרשימה המוצגת היא בהתאם לרשימת המשתמשים בתוכנה]

הערות - רישום מלל חופשי הקשור למשימה. [לא שדה חובה]

מספר לקוח/תיק או שם לקוח/תיק - אפשרות קישור המשימה ללקוח או לכרטיס תיק [לא שדות חובה]

תזכורת מתפרצת - במידה ומסומן בהגיע תאריך התזכורת יוצג חלון הודעת משימה. חלון זה יוצג באופן מחזורי כל עוד המשימה לא בוצעה.

תאריך תזכורת - התאריך שבו המטפל/מטפלים יקבלו תזכורת לגבי המשימה שצריך לבצע.

שעת תזכורת - קביעת שעה שממנה תוצג התזכורת.

לידיעה - קישור משתמשים נוספים אשר מוגדרים ל-"ידיעה" בלבד. מדובר בבחירה ולא בשדות חובה.

פירוט הכפתורים/פעולות בכותרת החלון:

 - סגירת החלון וחזרה למסך הקודם.

 - עדכון פרטי משימה/תזכורת. במידה ומבוצע עדכון יש ללחוץ על כפתור   לשמירת השינוי.

 - הדפסת פרטי המשימה לאחד מדוחות ההדפסה המוצגים.

 - הצגת כרטיס לקוח/תיק הקשורים למשימה.

 - שינוי סטטוס המשימה ל"בוצע". במידה והמשימה מקושרת למספר מטפלים יפתח חלון הדיאלוג לבחירה

חשוב! במידה וקיימים מספר מטפלים במשימה, רק כאשר תבחר האפשרות הראשונה ישתנה סטטוס המשימה ל-"טופל"

 - לחיצה על הכפתור יפתח חלון בחירה לביצוע פעולות שונות כדוגמת: שכפול/שליחה בדוא"ל פנימי/שליחת לינק

 - רישום חיוב בתיק הקשור למשימה. [אופן רישום החיוב קשור לרמת ההרשאות הקיימת למשתמש]

הצגת רשימת המשימות לביצוע יכולה להעשות ממקומות רבים בתוכנה

1. הצגת ההתראה למשימה מתוך רשימת ההתראות במסך הראשי

2. הצגת תזכורות לביצוע מתפריט יומן ומשימות > תזכורות לביצוע

חשוב לשים לב! תזכורות שתאריך היעד שלהן עבר מוצגות בכיתוב אדום

3. הצגת משימות מתפריט יומן ומשימות > ובחירה בכל אחת מהאפשרויות הבאות בהתאם לצורך:

להסבר נוסף על התפריטים השונים עבור לקישור הבא: משימות ותזכורות

להסבר נוסף על אופן עדכון משימה עבור לקישור הבא: עדכון פרטי משימה

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)