עודכנית - מאגר ניהול ידע

הגדרות לממשק בנועם

  

  ממשק בנועם

   החל מגרסה 1.81 משרדים העובדים עם ממשק בנועם > במידה ונבחר בלקוח נפרד לכל סניף

   המערכת תוודא שהלקוח שייך ללקוח אב.

   אם אין שיוך ללקוח אב יש להקים את התיק בלקוח ללא סניף. כמו כן תתווסף רשומה בחוצץ הודעות מיוחדות

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.