הוצאת משתמש מהתוכנה

 

 

  איך להוציא משתמש מתוכנת עודכנית ?  

 במקרים ומשתמש מנסה להכנס לתוכנה ומקבל הודעה כי השם תפוס במערכת למרות שהתוכנה סגורה

 יש צורך להוציא את המשתמש באופן יזום כדי לאפשר פתיחה של התוכנה מחדש.

 החל מגרסה 1.81פעולה זו תתבצע על ידי המחלקה התפעולית

 לביצוע הפעולה יש ללחוץ על תצוגה > כלים ותחזוקה > פעולות עודכנית > הוצאת משתמש פעיל מהמערכת

 לחיצה על ההגדרה תפתח חלון לבחירת שם משתמש, לסיום הפעולה יש ללחוץ על הכפתור אישור

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)