עודכנית - מאגר ניהול ידע

איך לצרף תצהיר בפתיחת תיק חוב קצוב

   

  איך לצרף תצהיר בטופס פתיחת תיק מסוג חוב קצוב בתקשורת ? 

   

   במידה וקיים צורך לצרף תצהיר בטופס פתיחת תיק מסוג חוב קצוב, אין להחתים את המצהיר על גבי הטופס

   אלה, יש לצרף את מסמכי התצהיר לטופס בקשה בקובץ וורד נפרד. כנספח נוסף לבקשה

   (דף מספר 7 בטופס)

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.