פעולות בתקשורת אשר לא צריכות טפסים

 

 

   לאיזה פעולת בתקשורת לא צריך לצרף טפסים ?  

   בהתאם לשינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים, קיימות מספר פעולות בתקשורת שאין צורך בצירוף טפסים

   עם הוספת הפעולה. הפעולות הן:

 • הקטנת חוב
 • עיקול רכב
 • עיקול רכב עפ"י ת.ז.
 • בקשת מידע
 • מסירה אישית של אזהרה
 • הפקה חוזרת של אזהרה - משלוח בדואר רשום
 • תגובה לפעילות לצדדים
 • עיקול כספי זוכה
 • דיווח על מסירת אזהרה מרחוק
 • הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו
 • מימוש עיקול כספי זוכה
 • החייאת הליכים
 •  דחייה/ביטול דיון
 • ביטול הליכים
 • סגירת תיק בתקשורת

 

 
 • גרסה?: 1.82
 • מודול: כלים שלובים
 • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)