איך למצוא פקודות יומן מעורבות

איך להציג פקודות מעורבות  

כידוע כל רישום בהנהלת החשבונות חייב להתבצע תוך הקפדה על המשוואה החשבונאית הבסיסית (נכסים =התחייבויות +הון עצמי)

כך שכל פקודה במערכת חייבת להיות מאוזנת. לדוגמה, אם אנו יוצרים הוצאה כנגד צריכה ההתחייבות לגדול

 בתוכנת עודכנית ניתן לבצע פעולות "מעורבות". פקודה מעורבת מכילה כרטיסי הנה"ח אשר דורשים בדיקה נוספת מצד המשתמש
 ועלולים לשבש את המאזן. 

 דוגמא לפקודה מעורבת היא משיכה מפקדון מחשבון בנק עסקי - או הפקדת תקבול מקבלת פקדון לחשבון עסקי ולא חשבון נאמנות/פקדון.

 לאיתור פקודות מעורבות יש להכנס לתפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > יש לסמן את התיבה פקודה מערובת - ולבחור באפשרות "כן"

  לסיום יש ללחוץ על כפתור "סנן"

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)