איך להסיף דיווח אזהרה מרחוק בתקשורת

כלים שלובים והוצל"פ

בהתאם לשינויים שנעשו במערכת כלים שלובים "דיווח אזהרה מרחוק":

השינוי מייתר את ההגעה ללשכה לצורך החזרת אישורי מסירת אזהרה שבוצעו ע"י ב"כ הזוכה

ניתן להגיש הבקשה מרחוק ללא טופס בקשה, אך עם מסמכי חובה הנלווים

בסוג בקשה זו, יוכל ב"כ הזוכה להגיש את שלושת הבקשות יחדיו או אחת מהן בהתאם למבוקש, ובלבד שהבקשה כוללת דיווח מסירה 

  עדכון אזהרה בתיק

  1. עדכון כתובת החייב
  2. בקשה להגדלת חוב בגין הוצאות המסירה.

   עדכון אזהרה בתיק: במקרים בהם לא נמסרה אזהרה או אין מסירה מלאה של אזהרה, יתאפשר עדכון סטטוס מסירה. על ב"כ הזוכה לצרף אישור המסירה ותצהיר מוסר, אם נדרש

  עדכון פרטי כתובת: ב"כ הזוכה יוכל לעדכן את כתובת החייב אם האזהרה נמסרה בכתובת אחרת מכתובת החייב בתיק

  ב"כ הזוכה נדרש לצרף מסמכי חובה בהתאם למבוקש: אישור מסירה, תצהיר מוסר, קבלה (כאשר הבקשה כוללת הגדלת הוצאות)

  על ב"כ הזוכה לצרף קבלה ולציין את הסיבה להגדלה (מסירה אישית/איתור כתובת/איתור ומסירה/שונות)

   חשוב! לכל בקשה שסומנה יש לצרף בנפרד את המסמך המתאים. ולא כקובץ מאוחד עם מספר מסמכים

לביצוע הפעולה "דיווח על מסירת אזהרה מרחוק" יש לבצע את הפעולות הבאות

כניסה לכרטיס התיק >חוצץ פעולות > הוסף פעולה > הקלדת הפעולה - דיווח על מסירת אזהרה מרחוק

יש לסמן את האפשרויות בתקשורת / צרף מסמכים נוספים > לסיום לחץ על הכפתור [שמור]

בחלון דיווח על מסירה מרחוק נתייחס לסעיפים הבאים

מצב מסירה/שינוי כתובת/פרטי הוצאה. לסיום נלחץ על כפתור [אשר]

בחלון פרטי פעולה בתקשורת יש לצרף את המסמכים הנדרשים לשידור הפעולה

המסמכים הם: אישור מסירה +תצהיר/קבלה או חשבונית או אישור רו"ח. כל מסמך חייב להיות מצורף בנפרד

צירוף המסמך יעשה על ידי בחירת המסמך ולחיצה על כפתור [צרף מסמך]

לחיצה על כפתור [צרף מסמך] יפתח חלון לבחירת סוג המסמך. מתוך הרשימה יש לאתר את סוג המסמך הרצוי וללחוץ על [צרף מסמך]

לאחר שצורפו כל המסמכים יש ללחוץ על כפתור [אשר] בחלון פרטי פעולה

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)