הפקת חשבון עסקה נפרד לכל חיוב

הפקת חשבון עסקה נפרד לכל חיוב

בהפקת חשבון עסקה ברמה של חיוב בודד המערכת יוצרת חשבון עסקה בגין כל חיוב.

חשוב לזכור! טרם הפקת החשבון עסקה, צריכים להיות חיובים בסטטוס פתוח בכרטיס התיק.

לאיסוף החיובים ניתן להכנס בתוכנה לתפריטים הבאים

כספים >חיובים.

כרטיס לקוח/תיק חוצץ חיובים.

יש לבצע סינון בהתאם לתנאים המוצגים בחלון סינון ולהציג את רשימת החיובים.  

יש לסמן את החיובים הרצויים וללחוץ על הכפתור .

בחלון שיפתח יש לבחור את האפשרות - הפק חשבון עסקה נפרד לכל חיוב [אשר].

לאחר האישור יפתח חלון "חיובים לפני הפקת חשבון עסקה" נסמן את שורות החיובים /החיוב להם נרצה להפיק חשבונות עסקה,

במידה ונבחרו מספר חיובים יפתח חלון להפקת חשבונות עסקה ברקע- והמערכת תשאל האם להמשיך,

לחיצה על הכפתור "כן" תאפשר את הפעולה.

לאחר האישור יפתח חלון בו נוכל לסמן האם החשבונות גם יודפסו/ישלחו בדוא"ל, או רק ישמרו במערכת .

וכן נוכל לבחור תאריך הפקה ונוסח לחשבונות.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)