איך לאתר חייב חדל פירעון

    

כלים שלובים והוצל"פ

בעקבות שינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים, ניתן להציג תיקי תקשורת הקשורים לחייבים בסטטוס חדל פירעון

בכרטיס התיק נוסף שדה "איחוד/חדל"פ. במידה ולחייב קיים תיק איחוד או תיק חדל"פ יופיע נתון בהתאם

בחוצץ חייבים > בהצגת כרטיס החייב נוסף שדה תיק חדל"פ

חשוב לשים לב! מספר תיק חדל"פ תמיד יתחיל בספרה - 8

לחיצה על "תיק תקשורת" יציג את רשומות תיק ההוצאה לפועל וחדל"פ בהתאם

לחיצה כפולה על הרשומה יציג את פרטי התיק בחלון נפרד

איתור תיקי חדל"פ יכול להעשות מתוך התפריטים הבאים בתוכנה

הוצל"פ > תיקי תביעה/הוצל"פ > ביצוע סינון עלפי - תיק איחוד/חדל"פ

תפריט הוצל"פ > חייבים > ביצוע סינון עלפי - מספר תיק חדל פירעון

כלים שלובים > חייבים > ביצוע סינון עלפי - מספר תיק חדל פירעון

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)