כלים שלובים - הודעות שמצורף אליהן מסמך תוצגנה במסך משולב

איפה?
  • סרגל הניווט > כלים שלובים > הודעות
    ו/או
  • התראות כלים שלובים > הודעות
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בהצגת פרטי הודעה (כפתור הצג), אם מצורף אליה מסמך > ההודעה תוצג במסך משולב.

>

  • גרסה?: 1.64
  • מודול: כלים שלובים
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)