רשימת פעולות לביצוע לפי סוג

ברשימת פעולות לביצוע לפי סוג מוצגות הפעולות שעליך לבצע בעקבות פעולה אחרת שנעשתה. הפעולות המוצגות ברשימה הן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהגדרות מערכת. דוגמה לקישור פעולה יכול להיות פעולת "פתיחת תיק בהוצאה לפועל" שלאחריה ניצור פעולות משנה כדוגמת "המצאת מכתב אזהרה" "בקשה לחקירת יכולת" וכו’.

שימוש באפשרות זו יוצר "סט" מובנה של פעולות לביצוע וחוסך זמן יקר מהמשתמש. להסבר נוסף על אופן קישור פעולות עבור לקישור הבא:חוצץ פעולות מקושרות בפרטי פעולה

פרוט הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי הפעולה תאפשר ביצוע הפעולה הקיימת ברשימה על התיקים הנכללים. להסבר נוסף עבור לקישור הבא:

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים

 - ייצוא של רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)