איך לבצע מימוש עיקול צד ג

    כלים שלובים והוצל"פ

  לפעולת מימוש עיקול צד ג’ אין חובה לצרף טופס. אם זאת ברישום הפעולה יש לציין את מספר ההליך המקדים ותיאור הנכס. פרטים אלו משודרים יחד עם הפעולה למערכת כלים שלובים

לביצוע הפעולה יש להכנס לתיק לחוצץ פעולות > ולהוסיף את הפעולה מימוש עיקול צד ג’

לאחר שמירת הפעולה יפתח חלון "בקשה למימוש עיקול צד ג". בחלון זה יש להקליד את מספר ההליך. לחיצה על כפתור [שלוש הנקודות] יפתח רשימת ההליכים הקיימים בתיק תקשורת.

בבחירת ההליך - תיאור הנכס יוצג אוטומטית בהתאם

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)