בחירת מסמך למשלוח בדואר היברידי

 

מיזוג דואר ושליחה באמצעות דואר היברידי יכולים להתבצע מתוך רשימת המסמכים הכללית/מתוך כרטיס לקוח/ כרטיס תיק או מתוך רשימת קבלות/חשבוניות

חשוב לזכור! מסמך יכול להיות מבוסס שבלונה, מסמך וורד רגיל או קובץ גרפי.

משלוח מסמך/חשבונית בדואר היברידי יתאפשר במידה וקיימת כתובת דואר תקינה לאותה ישות.

 שלבי העבודה:

בשלב הראשון בחירת מסמך לשליחה בדואר היברידי.

בשלב השני יש לאשר את המסמכים שנבחרו.

בשלב השלישי לבצע שידור למסמכים שאושרו.

בשלב הרביעי נבדוק את סטטוס משלוח המסמך בדואר היברידי, במידה והדואר נשלח,  ניתן להפיק חיובים או הוצאות במידת הצורך.

בשלב החמישי הצגת אישורי סריקה סרוקים.

 

בחלון זה נסביר את אופן ביצוע השלב הראשון - בחירת המסמך למשלוח 

בחירת מסמך

לבחירת מסמכים לשליחה בדואר היברידי יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. בסרגל הניווט לחץ על תפריט מסמכים  >  

2. בחלון הסינון הזן תנאים במידת הצורך, לסיום לחץ על הכפתור "סנן"

3. מתוך הרשימה בחר את המסמך לשליחה בדואר היברידי

4.לחץ על כפתור   ובחר "שלח בדואר היברידי" מתוך הרשימה.

פירוט השדות בחלון הגדרות פרטי דואר היברידי לשליחה

סימן חץ הפוך -   בסיום שורה מורה על רשימת בחירה מובנית.

  • נמען ידני – במידה ומסומן לא תתווסף הישות למערכת
  • נמען – הנמען אליו ישלח הדואר ההיברידי.
  • רחוב ומספר בית – רחוב ומספר בית אליו ישלח המכתב.
  • עיר – עיר אליה ישלח המכתב.
  • אופן שליחת דואר – בחירת אופן שליחת המסמך. 
  • שם מייפה כוח – שם מייפה הכוח שיופיע על גבי המעטפה
  • לחיצה על הכפתור תפתח חלון "סוגי הדפסות לדואר היברידי".
  • לחיצה על הכפתור תציג את הבחירות האחרונות שנעשו.

חשוב לזכור! תוכנת עודכנית מבצעת פעולת בדיקה לפני אישור שליחת המכתב. בהעדר מיקוד, או רישום לא תקין תופיע הודעת שגיאה בהתאם.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)