תקבולים במס"ב

תקבולים במס"ב

בתפריט תקבולים במס"ב מוצגים כספים המועברים לבא כוח הזוכה או ישירות ללקוח. מקור הכספים יכול להיות תשלום של חיייבים זיכויים שונים וכו'.

הנתונים המוצגים בתפריט זהים לתקבולי מס"ב הקיימים בתיקי התקשורת. בתפריט זה ניתן לבצע חיתוכים ולהפיק דוחו"ת על תקבולי המס"ב לפי פרמטרים שונים כגון לקוח ולקוח אב תאריך תשלום ומספר חשבון הבנק אליו שולמו המסב"ים.

מרשימת הנתונים המשתמש יכול גם לבצע פעולות רישום תקבול והפקת קבלת פקדון. 

לפירוט והסבר על הכפתורים השונים הקיימים במסך עבור למאמר הבא: רשימת כפתורים בתפריט התראות

  • גרסה?: 1.85
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר תפריט עזרה: 230

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)