קבוצות עבודה

קבוצות עבודה הינה רשימה המכילה תיקים מלקוחות שונים. יצירת קבוצת עבודה מאפשר למשתמש לבצע פעולות מרוכזות (רישום חיוב, רישום פעולה או הפקת טופס)על כלל התיקים בו-זמנית, ולהעביר את התיק לקבוצת עבודה אחרת. הפעולות שניתנות לביצוע הן: מיזוג דואר, פעולה מורכבת, שינוי סוגי תיקים, סטטוסים, מקומות תיוק, צוותים ועוד.

להצגת קבוצות העבודה בסרגל הניווט לחץ על התפריט  ולאחריו על 

ניתן להוסיף קבוצת עבודה, לעדכן קיימת, למחוק קבוצה או לייצא את רשימת קבוצות העבודה לתוכנה חיצונית:

פירוט הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי קבוצת העבודה במסך נפרד. מחלון פרטי קבוצת עבודה ניתן לעדכן ולשנות את הפרטים השונים. להסבר נוסף על אופן עדכון קבוצת עבודה עבור לקישור הבא: 

 - הוספת קבוצת עבודה חדשה. להסבר נוסף על אופן הוספת קבוצת עבודה עבור לקישור הבא: 

 - מחיקת קבוצת עבודה קיימת מהרשימה.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - יצירת קבוצת עבודה באמצעות קליטת קובץ אקסל.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)