פעולות אגרת ביצוע,שכ"ט או שכ"ט ב

פעולות אגרת ביצוע /  פעולות שכ"ט א'/ פעולות שכ"ט ב'

חוצצי פעולות מציגים נתונים כפי שהם רשומים בהוצאה לפועל כנגד אותם נתונים כפי שהם רשומים בתיקים הפנימיים בתוכנה.הדבר מסייע למשתמש להשוות בין הנתונים בתיק הפנימי לתיק התקשורת, להבחין ולתקן חוסרים ואי התאמות בתיק הפנימי.

במידת הצורך המערכת מאפשרת למשתמש ליצור התאמה בתיק הפנימי על ידי "העתקת" הנתון לתיק הפנימי.

חשוב!בכל אחד מהחוצצים יכול המשתמש לשנות את תצוגת הנתונים על ידי לחיצה על הכפתור  ובחירה באחת מהאפשרויות המוצגות לסינון.

לדוגמא אפשרויות סינון בחוצץ פעולות אגרת ביצוע:

בחירה באפשרות "פעולות אגרת ביצוע עם פעולות בתיק פנימי לא תואמות" תציג את הנתונים בצורה הבאה:

בכל החוצצים במאמר לחיצה על הכפתור:

 - תוסיף פעולה מתאימה בתיק הפנימי. חשוב לשים לב,  המערכת תוסף פעולה במידה ושם הפעולה הרשום או עלות הפעולה הרשומה בתיק אינו תואמת את הפעולה בתקשורת. 

 

  • גרסה?: 1.85
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר תפריט עזרה: 219

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)