השוואת נתוני כתובות חייבים

בחוצצי השוואת נתונים תוכנת הפלטינום מבצעת השוואה בין נתוני תקשורת לנתונים הרשומים בתיקים הפנימיים.

סוג ההשוואה הוא בהתאם לחוצצים המוצגים כדוגמת השוואה של נתוני תיקי איחוד, כתובות חייבים ותאריכי פיגורים.

מרשימת הנתונים המוצגים יכול המשתמש לבצע עדכון בתיק הפנימי בהתאם לנתון הקיים בתיק תקשורת.

במאמר נציג את הפעולות העיקריות הניתנות לביצוע תוך פירוט שדות נבחרים

חוצץ השוואת נתוני כתובות חייבים

בחוצץ השוואת נתוני כתובות חייבים מוצגות כתובות החייבים המופיעות בתקשורת הוצאה לפועל כנגד כתובות לא תקינות או חסרות של החייבים בתיקים הפנימיים.

הצגת הנתונים מאפשרת למשתמש לבצע [במידת הצורך] תיקון של כתובת החייב[בתיק הפנימי] בהתאם לכתובת המופיעה בתיק התקשורת. להלן פירוט של שדות עיקריים:

סוג אי התאמה בשדה סוג אי התאמה יוצגו הסיבות להבדלים בנתונים בין תיק התקשורת לתיק הפנימי. דוגמה לכך יכולה להיות יישוב+מיקוד או מיקוד וכו’
שדות נתוני תיק פנימי/כלים שלובים בטבלה מפורטים הנתונים הקיימים במערכת כלים שלובים כנגד הנתונים הרשומים בתיק הפנימי. לדוגמת מיקוד, רחוב, ישוב וכו’
 

  לחיצה על הכפתור תציג את פרטי כרטיס חייב

 לחיצה על הכפתור תציג את פרטי החייב מתוך נתוני התקשורת

 סגירה ידנית משמשת לגריעה של הנתון[שורה] מתוך הרשימה הקיימת. נלחץ על הכפתור במידה ואין צורך בהצגת הנתון.

 - ביטול סגירה ידנית שנעשתה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)