השוואת נתוני תאריך פיגורים

בחוצצי השוואת נתונים תוכנת הפלטינום מבצעת השוואה בין נתוני תקשורת לנתונים הרשומים בתיקים הפנימיים.

סוג ההשוואה היא בהתאם לחוצצים המוצגים. כדוגמת השוואה של נתוני תיקי איחוד, כתובות חייבים ותאריכי פיגורים.

מרשימת הנתונים המוצגים יכול המשתמש לבצע עדכון בתיק הפנימי בהתאם לנתון הקיים בתיק תקשורת.

במאמר נציג את הפעולות העיקריות הניתנות לביצוע תוך פירוט שדות נבחרים

חוצץ השוואת נתוני תאריך פסק דין/ פיגורים

בחוצץ השוואת נתוני תאריך פס"ד/פיגורים מוצגים תאריכי פסק דין/פיגורים כפי שקיימים בתקשורת הוצאה לפועל כנגד תאריכי פס"ד/פיגורים בתיק הפנימי.

הצגת הנתונים מאפשרת למשתמש לבצע [במידת הצורך] תיקון של תאריך פסק דין/פיגורים[בתיק הפנימי] בהתאם לתאריך המופיע בתיק התקשורת.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - מעבר לכרטיס התיק הפנימי.

 - מעבר לכרטיס תיק תקשורת.

 לחיצה על הכפתור תעדכן את תאריך פסק דין/פיגורים בהתאם לנתוני תקשורת בתיק הפנימי.

  סגירה ידנית משמש לגריעה של הנתון[שורה] מתוך הרשימה הקיימת. נלחץ על הכפתור במידה ואין צורך בהצגת הנתון.

 - ביטול סגירה ידנית שנעשתה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)