עודכנית - מאגר ניהול ידע

איך מוסיפים מקום תיוק

איך מגיעים?

הגדרות מערכת > תיקים > מקומות תיוק.

פעולות לביצוע:

מרשימת מקומות התיוק:

  1. שורת התפריטים > "הוסף".
  2. בחלון "פרטי מקום תיוק"> תן שם רצוי למקום התיוק החדש.
  3. שמור.

         

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.