הגדרת חשבונות בנק

בהגדרת חשבונות בנק נקבע את אופן התשלום וחשבונות הבנק המקושרים בביצוע פעולות חשבוניות שונות.

דוגמה לכך יכולה להיות משיכה מפיקדון - והגדרת חשבון בנק ברירת מחדל למשיכה.

בביצוע תשלום או הפקדת תקבולים שהתקבלו, לכל אחד מפעולות אלו ניתן לקבוע חשבון בנק ברירת מחדל.

לביצוע ההגדרה כנס להגדרות מערכת > והצג את הקוד מס’ 109 כספים- חשבונות בנק. בחלון הגדרות חשבונות בנק לחץ על עדכן ומלא את השדות השונים [ראה הסבר בהמשך]

חשבון ברירת מחדל לתשלומים - בהוספת תשלום ואו הוצאה הכוללת תשלום חשבון הבנק המוגדר בשדה זה יופיע באופן אוטומטי.

חשבון ברירת מחדל למשיכות מפקדון - הגדרת חשבון בנק ברירת מחדל בהוספת משיכה מפקדון ואופן ביצוע המשיכה.

חשבון ברירת מחדל להעברות בחשבונות עסקה - חשבון הבנק המוגדר בשדה זה יוצג בשדה [חשבון להעברה] בחשבון עסקה.

חשבון ברירת מחדל להפקדות בקבלה/חשבונית מס קבלה - בהוספת טופס הפקדה, בחשבון להעברה יוצג חשבון הבנק המוגדר בשדה זה.

בהפקת תקבולים - במסמכי קבלה, חשבונית מס/קבלה או פקדונות חשבון הבנק יוזן באופן אוטומטי בהתאם לסימונים שבוצעו בכל אחת מתיבות הסימון

אופן תשלום ברירת מחדל בתקבולים - בחירת אופן התשלום בהפקת קבלה/חש’מס קבלה ובקבלת פקדון.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)