הוספת קבלת פקדון

בדרך כלל הפקת קבלות פקדון יעשה בעקבות כספים המופקדים בחשבונות הפקדון של המשרד, ומיועדים לגורמים שונים כדוגמת לקוח או תשלומי צד ג'.

קבלות פקדון יכולות להיות משוייכות לכל אחד מסוגי התיקים הקיימים בתוכנה. החל מתיקים רגילים ומשפטיים וכלה בתיקי תביעה והוצאה לפועל.

בתיקים מסוג הוצל"פ הפקת קבלת פקדון גוררת רישום פעולה מסוג תקבול. הפקת קבלות פקדון יכולות להעשות מהתפריט הראשי, מכרטיס התיק או מתפריט כלים שלובים.

במאמר נציג הסבר להפקת קבלת פקדון בתיק רגיל ומשפטי.

להפקת קבלת פקדון במסך הפתיחה לחץ על פקדונות >  [או השתמש בקיצור המקשים Ctrl+F7].

הפקת קבלת פיקדון מתבצעת בשני שלבים כדי להקל על תהליך ההפקה.

בשלב הראשון תתבקשו להזין מספר פרטים כלליים -  תאריך המסמך, שפת המסמך, מספר הלקוח והתיק בו תירשם קבלת הפיקדון, שם המשלם וכתובתו ובנוסף תוכלו לרשום הערות.

כמו כן בחלק התחתון של המסך תתבקשו להזין את פרטי התקבול או התקבולים שהתקבלו בקבלת הפיקדון:

 חשוב לזכור ! – במידה ולא הוזן תאריך בשדה "תאריך פרעון", התקבול יופיע בכרטיס התיק בחוצץ "פקדונות" בעמודה "תקבולים עתידיים", ולא יכלל ביתרת הפקדונות הכללית.

בהתאם לתאריך שהוזן בשדה "תאריך" בעת הפקת הקבלה, המערכת תפיק התראה "האם התקבול נפרע ?" במידה ויאושר, ייכלל התקבול בסה"כ יתרת הפקדונות בתיק.

בשלב השני והאחרון תוכל להבחין בפרטי קבלת הפיקדון  או ללחוץ על כפתור 
כדי להפיק את המסמך. לאחר לחיצה על כפתור [סיום] תופק קבלת הפיקדון ותקבל מספר במערכת.

קבלת הפיקדון תוצג במסך משולב בעל שני חלקים - עליון ותחתון.

בחלק העליון תוכל להבחין בפרטי קבלת הפיקדון ובחלק התחתון תוכל להבחין בפרטי התקבול/ים הנכללים בקבלה וכן בפרטי (סעיפי) המשיכות המקושרים לקבלה– תלוי בחוצץ בו תבחר.

מתוך חוצץ "תקבולים בקבלת הפיקדון" תוכל לבטל תקבול, להציג טופס הפקדה (אם יש) וכו’. מתוך חוצץ "משיכות" תוכל להוסיף משיכה  מפקדון

או לצפות במשיכות קודמות אם קושרו לקבלה.

באמצעות לחיצה על כפתור   בחלקה העליון של קבלת הפיקדון, "פרטי קבלת הפיקדון", תוכל לבחור אם להדפיס את המסמך ישירות אל המדפסת או להציגו על גבי המסך.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)