רשימת תיקים כלליים ומשפטיים

רשימת תיקים מוצגת במקומות ובתפריטים שונים בתוכנה. החל מתפריט תיקים ולקוחות בכרטיס לקוח ובכרטיס ישות. בהתאם לתפריט בו מוצגת רשימת התיקים כך מגוון הפעולות הניתנות לביצוע משתנות בהתאם.

מהמסך הראשי תחת תפריט [תיקים ולקוחות]> תיקים או תחת תפריט [הוצל"פ] > תיקי תביעה/הוצל"פ יפתח חלון סינון בהתאם. לחיצה על כפתור  יציג בפניך אפשרויות סינון נוספות. הסרת הסימונים המוצגים ולחיצה על כפתור  תציג את כלל התיקים במערכת.

בכרטיס לקוח בחוצץ תיקים מוצגים כל התיקים ללא הבדל סוג או סטטוס. לחיצה על כפתור  יציג בפניך אפשרויות סינון נוספות. במאמר נציג אפשרויות פעולה בתיקים מסוג כללי ומשפטי

כלל הפעולות הניתנות לביצוע 

 - הצגת כרטיס התיק בחלון נפרד [זהה ללחיצה כפולה על הרשומה]

 - הוספת תיק חדש. [להסבר נוסף על אופן פתיחת תיק כללי או משפטי עבור לקישור הבא:  הוספת תיק כללי או משפטי ]

 - מחיקת כרטיס תיק מהמערכת [ביצוע מחיקה מתאפשר במידה ולא קיימים מסמכים חשבונאים מקושרים]

 -  הדפסת רשימת התיקים ע"פ אחד מהדו"חות הקיימים.

 -  רשימת דו"חות מערכת המתאימים לקטגוריה של תיקים.

 - שינוי תצוגת הנתונים הקיימת ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סינון מובנות או ביצוע סינון באופן ידני. בנוסף ניתן לקבוע שדות לתצוגה.

- שערוך המרכיבים הכספיים כולל יתרת החוב, בתיקי תביעה והוצאה לפועל. שערוך התיק מתבצע בהתאם לתאריך השערוך שנקבע בחלון.

 - ייצוא רשימת התיקים לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל .

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור רשימת סוגי סיכומים.

 - הצגת כרטיס הלקוח אליו מקושר התיק.

  פירוט תפריט פעולות  

 - מאפשר שליחת לינק למשתמשים במערכת באמצעות תוכנת microsoft outlook. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  שליחת לינק ]

 - מאפשר ביצוע פעולות מורכבות על מספר תיקים בו-זמנית [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  פעולות מורכבות ]

 - מאפשר שליחת מסמך חיצוני או מבוסס שלבלונה למספר נמענים בו-זמנית [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר ]

 - שינוי סטטוס תיק בהתאם לאפשרויות הקיימות ברשימה [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  סטטוס תיק ]

 - עדכון צוות אליו מקושר התיק [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  צוותים ]

 - עדכון רפרנט אליו מקושר התיק [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  רפרנט ]

 או  - הוספה או הסרת התיק מקבוצת עבודה [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה ]

 - עדכון המטפל הקשור לתיק [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  אחראי ומטפל ]

 - שינוי מהות התיק בהתאם לאפשרויות הקיימות ברשימה [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  מהות תיק ]

 - שינוי סוג התיק בהתאם לאפשרויות הקיימות ברשימה

 - שינוי מקום פיזי של המצאות התיק [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  מקום תיוק ]

 - הוספת משימה הקשורה לכרטיס התיק [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  הוספת משימה ]

 - הוספת נספח לכרטיס התיק

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)