התראות שלי

התראות שלי

תפריט התראות שלי מרכז פעולות הדורשות את תשומת לב המשתמש. פעולות אלה מוצגות בהתאם לקבוצת ההרשאה שאליה מקושר המשתמש ובהתאם להגדרות ברירת המחדל של התוכנה.

לדוגמה: משתמשים הקשורים לקבוצת הנהלת-חשבונות יקבלו התראות הקשורות להפקת קבלות, חשבוניות מס, טפסי הפקדה וכו’.

כלל המשתמשים יקבלו התראות  על משימות שלא בוצעו, ביצוע גיבוי מערכת או מסמכים שלא נקראו. אם זאת קיימת אפשרות ברמה של משתמש בודד להחליט אלו התראות יצגו ובאיזה אופן.

לביצוע השינויים כנס לתפריט ניהול משרד > התראות שלי > ולחץ על  סמן את הרשומה שברצונך לעדכן ולחץ על אחד מהכפתורים הבאים:

 - קביעת צליל בעת קבלת ההתראה. [במידה וקיימים רמקולים מובנים במסך המחשב או רמקולים חיצוניים]

 - קביעת תדירות ההצגה בשניות. 

 - קביעה האם ההתראות יוצגו גם בשורת ההתראות במסך הראשי. או בתפריט "התראות שלי"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)