תשלומים

תשלומים

ברשימת התשלומים מוצגים פרטי התשלום ויתרה לקישור בתשלום, נכון לתאריך הסינון.

תשלום בתוכנה יכול להעשות כנגד לקוח/ישות וספק. במידה והתשלום נעשה כנגד ספק ניתן יהיה לראות במערכת האם קושר להוצאה ואת סכום הקישור. בנוסף כל תשלום יכול להיות מאחד מהסטטוסים הבאים

  1. פעיל
  2. מבוטל
  3. ביטול
  4. עודכן

כברירת מחדל מוצגים התשלומים בסטטוס [פעיל]. לשינוי סינון ברירת המחדל יש לשנות את התנאים המוצגים או ללחוץ על כפתור  לבחירת אפשרויות סינון נוספות. 

רשימת פעולות הניתנות לביצוע מהרשימה

 - הצגת פרטי התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת תשלום חדש. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הוספת תשלום

 - הצגת הישות אליה קשור התשלום.

 - ביטול תשלום. אישור ביטול תשלום ישנה את סטטוס התשלום מפעיל ל - מבוטל, ויגרור מסמך חשבונאי "ביטול תשלום". בנוסף תוצג השאלה האם לבטל את ההוצאה. 

להסבר נוסף על תהליך ביטול תשלום עבור לקישור הבא: ביטול תשלום

חשוב לזכור! במידה והתשלום מקושר להוצאה, בנוסף לניתוק הקישור יפתח חלון נוסף לביטול ההוצאה.

 - הדפסת רשימת התשלומים בהתאם לאחד דוחות ההדפסה הקיימים.

חלון פרטי תשלום

לחיצה כפולה על תשלום תציג את פרטי התשלום. מתוך החלון ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 - עדכון פרטי התשלום. שים לב! עדכון אחד משדות בתשלום יגרום לביטול התשלום המקורי ויצירת מסמך תשלום חדש עם הפרטים המעודכנים.

 - עדכון שדה תאור התשלום ופרטי חשבון בנק להעברה. שים לב! עדכון מלל אינו גורם לביטול התשלום המקורי.

 - למשרדים העובדים עם מודול הדפסת שיקים, לחיצה על הכפתור תדפיס את פרטי התשלום לדפי השיקים.

 - הדפסת השיק הקשור לתשלום. 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)