חשבונות עסקה למס"ב

חשבונות עסקה למס"ב

ברשימה מוצגים חשבונות עסקה ללקוחות שהוגדר להם - חיוב חשבונות עסקה למס"ב, וכן הוגדרו בהגדרות מערכת קוד מוסד וקוד שולח.

ללקוחות אשר לא בוצעו הגדרות אלה, חשבונות העסקה יוצגו בתפריט כספים > חשבונות עסקה. מהרשימה המוצגת יכול המשתמש לסמן רשומה או מספר רשומות [חשבונות עסקה] ולהפיק קובץ למס"ב.

את הקובץ יש להעלות לתוכנת המס"ב לשם ביצוע הגביה בפועל. לאחר שהכספים נגבו מהלקוחות והעברו לחשבונך עבור לתפריט [מס"ב-קבצים להפקת חשבוניות] להפקת חשבוניות מס/קבלה בגין הכספים שהתקבלו.

הגדרה בכרטיס לקוח:

הגדרות מערכת:

תפעול המודול

  1. בשלב הראשון בחר אלו חשבונות עסקה יכללו בקובץ מס"ב.
  2. לאחר סימון הרשומות לחץ על הכפתור  
  3. בחלון שיוצג בחר את המיקום בו ישמר קובץ המס"ב ולסיום לחץ על כפתור ok.
  4. לאחר יצירת הקובץ במיקום שבחרת יש להעלות אותו לתוכנת המס"ב

רשימת פעולות לביצוע

 - הדפסת חשבון העסקה למדפסת או לפורמט אחר כדוגמת PDF בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא הרשומות לתוכנה חיצונית. ניתן לייצא לאקסל או לוורד.

 - סיכום עמודות בעלות ערכים כספיים בהתאם לסוג החישוב החשבונאי הנבחר.

 - הצגת הלקוח אליו קשור חשבון העסקה למס"ב

 - הצגת חשבון עסקה למס"ב

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)