פרטי חייב בתיק

פרטי חייב בתיק

פרטי חייב בתיק מהווה את השלב ה-2 מתוך 3 בתהליך פתיחת תיק תביעה/הוצאה לפועל. במסך זה יש להזין את פרטי הנתבע או החייב בהתאם לסוג התיק שנפתח. במידה ומדובר בנתבע/חייב הקיים במערכת ניתן לחץ על הכפתור 

מספר תיק - מוזן באופן אוטומטי [מספר התיק ניתן לשינוי בשלב הראשון של הקמת התיק]

מספר חייב - מספר החייבים בתיק

סוג הצד - מוזן באופן אוטומטי בהתאם לסוג התיק שנפתח. [סוג הצד ניתן לשינוי בהתאם לסוגי הצדדים הקיימים במערכת]

שם משפחה/פרטי  - פרטי הנתבע/חייב

סוג מזהה/מספר מזהה - סוג זיהוי הנתבע או החייב ומספר הזיהוי

פרטי כתובת - פרטי כתובת הנתבע/חייב [פרטים אלה חשובים במידה ותיק התביעה או תיק הוצאה לפועל נפתח מול מערכת כלים שלובים]

תיק איחוד/לשכת איחוד - נתון זה אינו נדרש בהקמת תיק תביעה.

תיק חדל"פ - נתון זה אינו נדרש בהקמת תיק תביעה

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)