הוספה ועדכון פעולה בתיקי הוצאה לפועל ותביעה

חלון פרטי פעולה מוצג ברישום ובעדכון פעולה חדשה בתיקי תביעה ו הוצאה לפועל. לעדכן פעולה קיימת יש ללחוץ על הכפתור 

בהוספת פעולה חדשה פעולות הניתנות לשידור יוצגו בליווי "אייקון כחול" לצידן. לאחר רישום הפעולה בתיק יש לבצע שידור נתונים למערכת כלים שלובים.

קיימות פעולות שהוספתן יגרור באופן אוטומטי הפקת טופס וחלון רישום חיוב. הטפסים שהופקו ישמרו תחת חוצץ "טפסים" והחיובים תחת חוצץ "חיובים"

פירוט השדות

קוד פעולה/תיאור פעולה - חיפוש פעולה עלפי קוד הפעולה או שם. לחיצה על  יציג בפניך את רשימת הפעולות הקיימות במערכת

לחיצה על -   תציג בפניך את הפעולות האחרונות שנרשמו במערכת.

תאריך - תאריך רישום הפעולה

חייבים - סימון החייבים עליו תבוצע הפעולה

סוג הפעולה - סוגי הפעולה בתוכנת עודכנית מחולקות ל - 7 קטגוריות [מנהלי, שכ"ט, הוצאות, תקבול וכו’] בהתאם לסוג הפעולה ישתנה סה"כ החוב בתיק.

תיאור נוסף - מלל חופשי הנועד לתיאור נוסף של הפעולה.

חובה/זכות - בהתאם לסוג הפעולה יש לרשום ערכים כספיים בשדות המתאימים [בפעולה מסוג תקבול ירשם ערך כספי בשדה - זכות]

תיאור ריבית - סוג הריבית שבהתאם אליה מתנהל התיק בהוצאה לפועל [בד"כ תיקים בהוצאה לפועל מתנהלים לפי ריבית משפטית. לחיצה על  מאפשר בחירת כלל ריבית שונה]

רשום סכום הפעולה רק לחייב הראשון - נסמן במידה וקיימים מספר חייבים בתיק.

רשום תזכורת לאחר - אפשרות קבלת תזכורת לאחר XX ימים מרישום הפעולה.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 

 - סגירת החלון וחזרה למסך הקודם.

 

 - לחיצה על הכפתור יאפשר עדכון אחד או מספר פרמטרים הקשורים לפעולה.

 

 - שמירת השינויים שנעשו.

 

 - הדפסת פרטי הפעולה בהתאם לדוח ההדפסה הקיים.

 

 - לחיצה על כפתור הצג יאפשר בחירה באחת מהאפשרויות המוצגות. נשתמש באפשרויות אלה כאשר יש צורך לתקן פרטים השמורים בטופס או בחירת טופס חדש לפעולה.

 

 

 - הצגת פירוט חישוב הריבית בהתאם לכלל הריבית בתיק.

 - מעבר לכרטיס התיק המקושר לפעולה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)