איך ניתן לראות ערך מקורי של פריט מידע שעודכן או נמחק או מה הפעולות שנעשו בתיק כלשהו?

איך מגיעים?

לבדיקת ערך מקורי של פריט מידע:

מהמסך הראשי > תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים.

לצפייה בפעולות שנעשו בתיק:

מתוך כרטיס תיק > סרגל החוצצים מימין > "יומן פעילות".

פעולות לביצוע:

לוג השינויים:

במסך הסינון > בחר תנאי סינון רצויים, לפי הפרמטרים שעליהם רוצים לדעת אם ואיזה שינויים בוצעו .

    


יומן פעילות:

בכרטיס התיק שרוצים לראות את הפעולות שנעשו בו > בסרגל הניווט מימין > לחץ על החוצץ "יומן פעילות".

בתצוגת הרשימה משמאל ניתן יהיה לראות את הפעולות שנעשו בתיק זה לפי מיון רצוי (תאריך, סוג מידע וכו’).

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)