חוברת הדרכה - נט המשפט

מודול מסמכים מנט-המשפט

מדריך למשתמש עודכנית פלטינום

 

 

 

תנאים לתפעול המודול

על מנת שהמסמכים מנט המשפט יקלטו במערכת צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 

1.מספר תיק בימ"ש בשדות - תיק בימ"ש או בימ"ש ארצי בכרטיס התיק בתוכנת הפלטינום.
בתיקי תעבורה חובה לציין את שם בימ"ש על מנת שנוכל להציג את המסמכים

2. במידה ויש בידך מספר תיק בימ"ש ישן הזן מספר תיק בימ"ש, שם בית המשפט ואת ההליך הרלוונטי. בתיקים ישנים, קביעת הליך חשוב לביצוע זיהוי המסמכים מנט-משפט.

סוגי החוצצים שמתוכם נשאבים הנתונים לבתי התוכנה

1. החלטות

2. כתבי טענות (כתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום, כתב תביעה שכנגד וכו’)

3. פרוטוקולים

4. בקשות והוראות

במידה והתצהיר נסרק ע"י נט משפט באחד מהחוצצים הנ"ל – הוא ישודר לבית התוכנה ויופיע במסמכים.
במידה והוא מופיע רק בחוצץ "תצהירים" באתר של נט משפט – המסמך לא יסרק לבית התוכנה.

הגדרות

טרם התחלת העבודה עם המערכת מומלץ לעבור על ההגדרות הראשוניות, להתאמת התוכנה למשרדך.

בתפריט העליון: תפריט המבורגר > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת

ניהול משרד – קבוצות משתמשים/הרשאות קוד מס’26

בהגדרה זו נחליט לאלו קבוצות משתמשים ניתן הרשאות לעבוד עם מודול נט-המשפט. לביצוע ההרשאה יש לכנס:

תפריט המבורגר > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד מס’ 26 – " ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות"

 

1. בחר קבוצת הרשאה להוספת ההרשאה לדוגמא : "עורכי דין"
2. מצא את ההרשאה לפי שם המודול " מסמכי נט המשפט" וסמן את ההרשאות: הוספה, צפייה, והגדרות.

חשוב!   במידה וההרשאה  "הוספה"  מסומנת, ניתן יהיה להוריד את המסמכים מנט-משפט.

חשוב!   סימון התיבה "הגדרות" יאפשר קישור חתימה דיגיטלית ב"הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט "

תיקים הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט קוד מספר141

בהגדרות הורדת מסמכי נט המשפט יכול המשתמש לקבוע איזו חתימה תקושר לתיקים אליהם יירדו המסמכים והתנאים להורדת מסמכים לתיקים המשפטיים.

במאמר נפרט על השדות השונים המופיעים במסך ההגדרה [חשוב! טרם עבודה עם המודול יש לקבוע לאיזה קבוצת משתמשים תינתן הרשאה להוריד ואו לצפות במסמכי נט-המשפט]

להסבר נוסף על מתן הרשאות עבור לקישור הבא: הרשאות נט המשפט

פירוט השדות

חתימה דיגיטלית אחת לכל השדות - חתימה דיגיטלית אחת לכל התיקים. במידה ואפשרות זו מסומנת יש לקשר את הכרטיס החכם לתוכנת עודכנית ולהקליד את תעודת הזהות של בעל הכרטיס. [לחיצה על  יציג את הכרטיסים המוגדרים במערכת ההפעלה]

מספר חתימות לכל התיקים - במידה ואפשרות זו מסומנת יש ללחוץ על הכפתור  ולהגדיר את התעודות השונות. אופציה זו מאפשרת לכמה משתמשים להוריד מסמכים מנט המשפט, כל אחד עם התעודה הדיגיטלית שלו.

חתימה דיגיטלית עפ"י נתונים למילוי טפסים - במידה ואפשרות זו מסומנת המערכת תוריד מסמכים בתיקים של משתמש אשר התעודה שהוגדרה לו בנתונים למילוי טפסים  זהה לתעודה שקיימת במחשב.   ז"א - המערכת תבצע בדיקה, אם התעודה שהוגדרה למשתמש בהגדרה 31 או 32 זהה לתעודה שמותקנת בעמדה. במידה וכן - תבוצע קליטת המסמכים.

התעלם מתיקים בסטטוס - סימון אפשרות זו תאפשר למערכת להתעלם מתיקים בסטטוסים מסויימים - כאלה שלא נרצה לקלוט אליהם מסמכים.

מתאריך פתיחת תיק - סימון אפשרות זו תאפשר להגדיר הורדה של מסמכים לתיקים אשר נפתחו מתאריך מסויים (לדוג’, תיקים שנפתחו אחרי 01/01/15).

מתאריך מסמך - סימון אפשרות זו תאפשר להגדיר הורדה של מסמכים אשר הופקו מתאריך מסויים (לדוג’, רק מסמכים מה-01/01/15).

הגדרת התראה בגין מסמכים חדשים - בחירה בין כל המטפלים בתיק או מטפל ראשי בתיק

משתמשים שיקבלו התראה בנוסף למטפלים בתיקים - בחירה של משתמשים בתוכנה לקבלת התראה בגין מסמכים חדשים מעבר למטפלים בתיק.

  

הגדרות אישיות - נט המשפט קוד מספר 149איתמר

בהגדרות הורדת מסמכי נט המשפט יכול המשתמש לקבוע איזו חתימה תקושר לתיקים אליהם יירדו המסמכים והתנאים להורדת מסמכים לתיקים המשפטיים.

במאמר נפרט על השדות השונים המופיעים במסך ההגדרה [חשוב! טרם עבודה עם המודול יש לקבוע לאיזה קבוצת משתמשים תינתן הרשאה להוריד ואו לצפות במסמכי נט-המשפט]

להסבר נוסף על מתן הרשאות עבור לקישור הבא: הרשאות נט המשפט

פירוט השדות

חתימה דיגיטלית אחת לכל השדות - חתימה דיגיטלית אחת לכל התיקים. במידה ואפשרות זו מסומנת יש לקשר את הכרטיס החכם לתוכנת עודכנית ולהקליד את תעודת הזהות של בעל הכרטיס. [לחיצה על  יציג את הכרטיסים המוגדרים במערכת ההפעלה]

מספר חתימות לכל התיקים - במידה ואפשרות זו מסומנת יש ללחוץ על הכפתור  ולהגדיר את התעודות השונות. אופציה זו מאפשרת לכמה משתמשים להוריד מסמכים מנט המשפט, כל אחד עם התעודה הדיגיטלית שלו.

חתימה דיגיטלית עפ"י נתונים למילוי טפסים - במידה ואפשרות זו מסומנת המערכת תוריד מסמכים בתיקים של משתמש אשר התעודה שהוגדרה לו בנתונים למילוי טפסים  זהה לתעודה שקיימת במחשב.   ז"א - המערכת תבצע בדיקה, אם התעודה שהוגדרה למשתמש בהגדרה 31 או 32 זהה לתעודה שמותקנת בעמדה. במידה וכן - תבוצע קליטת המסמכים.

התעלם מתיקים בסטטוס - סימון אפשרות זו תאפשר למערכת להתעלם מתיקים בסטטוסים מסויימים - כאלה שלא נרצה לקלוט אליהם מסמכים.

מתאריך פתיחת תיק - סימון אפשרות זו תאפשר להגדיר הורדה של מסמכים לתיקים אשר נפתחו מתאריך מסויים (לדוג’, תיקים שנפתחו אחרי 01/01/15).

מתאריך מסמך - סימון אפשרות זו תאפשר להגדיר הורדה של מסמכים אשר הופקו מתאריך מסויים (לדוג’, רק מסמכים מה-01/01/15).

הגדרת התראה בגין מסמכים חדשים - בחירה בין כל המטפלים בתיק או מטפל ראשי בתיק

משתמשים שיקבלו התראה בנוסף למטפלים בתיקים - בחירה של משתמשים בתוכנה לקבלת התראה בגין מסמכים חדשים מעבר למטפלים בתיק.

  

 

תיקים - הגדרת דיונים מנט המשפט קוד מספר 161

בהגדרת דיונים מנט המשפט נקבע לאלו מטפלים וסטטוס תיקים ירשם הדיון, משך זמן ברירת מחדל והאם תשלח הודעה למשתתפים.

 

מטפלים בתיק – סימון התיבה יאפשר רישום הדיונים למטפל בתיק.

מטפל ראשי בתיק – בתיקים שיש יותר ממטפל אחד, אפשר להגדיר שהדיון ירשם רק למטפל הראשי.

אחראי לקוח – סימון התיבה יאפשר רישום הדיונים לאחראי הלקוח.

מטפלים קבועים - קישור משתמשים נוספים לדיון, מעבר למטפל בתיק

התעלם מתיקים בסטטוס - סימון סטטוס תיקים אליהם לא ירדו דיונים ממערכת נט-המשפט.

 

משך דיון ברירת מחדל – קביעת משך זמן הדיון שירשם ביומן המשרדי.

מארגן הדיון – בחירת מארגן הדיון מתוך רשימת העובדים במשרד.

תזכורת לחיוב – סימון התיבה יאפשר שליחת תזכורת למשתתפים בדיונים (אלו שהוגדרו בסעיפים הקודמים)

הודעה למשתתפים– שליחת דואר פנימי למשתתפים בדיון.

 

תיקים הליכים קוד מספר 50

בעבודה עם תיקים משפטיים ומודול נט-המשפט קיימת אפשרות להגדיר את פרטי ההליך בכרטיס התיק. אפשרות זו הכרחית בתיקי תעבורה ובתיקים בהם קיים מספר תיק בית-משפט ישן.

להגדרת ההליכים השונים בתוכנה יש להכנס להגדרה מס’ 50

הוספת ההליכים יכולה להעשות בשני אופנים:

 

1. הוספת הליך באופן ידני על ידי לחיצה על הכפתור  והקלדת שם להליך

2. דרך שנייה היא לחיצה על הכפתור  ובחלון "פרטי הליך" ללחוץ על הכפתור 

בחלון בחר את ההליך הרצוי מהרשימה ולסיום לחץ על הכפתור [שמור]

 

לאחר הוספת ההליכים השונים למערכת יש להכנס לכרטיס התיק ולעדכן את ההליך.

פעולות נוספות במסך רשימת הליכים

 - מחיקת הליך מהרשימה. במידה וההליך שנבחר מקושר לתיקים במערכת, יש לספק הליך חלופי.

 - ייצוא רשימת ההליכים לתוכנת חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - אפשרות הוספה או הסתרה של שדות לתצוגה.

 

שימוש במודול- קליטת מסמכים שהתקבלו מנט המשפט

קליטת מסמכי נט-המשפט יכולה להעשות בשני מקומות בתוכנה. [בהמשך המאמר יוסבר כיצד לבצע קליטה לדיוני נט-המשפט]

1. מתוך תפריט נט המשפט > "הורד מסמכי נט-המשפט"

2. מתוך כרטיס התיק בחוצץ מסמכים "הורד מסמכי נט המשפט"

מהמסך הראשי כנס לתפריט נט-המשפט ולחץ על הכפתור 

לחיצה על הכפתור יפתח חלון להקלדת סיסמא של הכרטיס החכם

בכרטיס התיק עבור לחוצץ מסמכים ולחץ על הכפתור 

חשוב!  ביצוע התקשורת מתוך התיק יגרום להורדת נתונים רק לתיק שממנו בוצעה התקשורת.

התראות נט המשפט

בסרגל התראות [בהתאם להגדרות מערכת שבוצעו] המערכת תציג התראות לגבי מסמכים ודיונים חדשים שהתווספו מביצוע התקשורת האחרון. 

התראה על מסמכי נט-משפט חדשים שירדו לתיקים [בהתאם למשתמשים המוגדרים] - 

לקריאה נוספת על התראות מסמכי נט המשפט עבור לקישור הבא:  מסמכים חדשים בנט-המשפט שבטיפולך

התראה על שגיאות בתהליך הורדת המסמכים לתיקים המשפטיים

לקריאה נוספת על שגיאות בקליטה מנט-המשפט עבור לקישור הבא:  שגיאות בקליטה מנט-המשפט

לקריאה נוספת על התראות דיוני נט-המשפט עבור לקישור הבא:  התראות דיוני נט-המשפט

צפייה במסמכי נט-המשפט

צפייה במסמכי נט המשפט יכול להעשות ממספר מקומות בתוכנה:

1. מסרגל ההתראות - התראה על מסמכים חדשים בתיקים שהינך מוגדר כמטפל בתיק [ראשי ואו משני]

2. מתפריט נט-המשפט ולחיצה על כל אחד מתפריטי המשנה המוצגים.

3. מכרטיס התיק בחוצץ "נט-המשפט"

צפיה במסמכי נט המשפט מהמסך הראשי

כל המסמכים – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים שהתקבלו מנט המשפט באמצעות שדות סינון נבחרים.
- לצפייה בכל המסמכים שהתקבלו עד היום מנט המשפט בצע סינון ריק.
- הסתכל בעמודה "תאריך קליטה" כדי לאתר מסמכים חדשים.

כתבי טענות – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"כתבי טענות". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

בקשות והוראות – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"בקשות והוראות". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

בקשת והחלטות – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"בקשות" ללא החלטות. ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

תצהירים – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"תצהירים". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

החלטות – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"החלטות". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

פסקי דין – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"פסקי דין". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

פרוטוקולים – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"פרוטוקולים". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

הודעות מזכירות – מסך סינון המאפשר לאתר מסמכים המסווגים כ"הודעות מזכירות". ניתן להזין שדות סינון נוספים במסך הסינון.

צפיה במסמכי נט-המשפט בכרטיס התיק

לצפייה בכרטיס התיק כנס לחוצץ מסמכי נט-המשפט. ניתן למיין את המסמכים המוצגים עלפי תאריך או הליך. לחלופין ניתן ללחוץ על אחד מכפתורי הרדיו הנמצאים בחלון "בחלוקה לבקשות"

לחיצה על כפתורי הזום    יגדיל/יקטין   את החלון בהתאם.

שימוש במודול – הורדה וצפייה בדיונים מנט המשפט

הורדת דיונים מנט המשפט

הורדת דיונים מנט המשפט יעשה רק מתוך סרגל הניווט הראשי של התוכנה. דיונים מהנט ירשמו ביומן המשרדי, ובמקביל יופיעו גם בכרטיס התיק בחוצץ יומן.
בתוכנה יצרנו הבדלה בין דיונים הנרשמים על ידי משתמשים שונים ובין דיונים שיורדים מהנט באמצעות צלמית המופיע לצד פרטי האירוע. 
להורדת דיונים מאתר נט-המשפט מהמסך הראשי כנס לתפריט "נט המשפט" ולחץ על [הורד דיוני נט-המשפט]

לצפייה בדיונים
כנס לתפריט יומן ומשימות > יומן
סמן את המשתתפים הרצויים, כולל המשתתף ששמו מופיע כמארגן הדיון

התראות על דיוני נט המשפט
הכנס לתפריט ראשי>נט המשפט>התראות דיוני נט המשפט 

דרך נוספת לצפייה בדיונים היא דרך תפריט יומן ומשימות>תיחום יומן

בחלון הסינון בחר באפשרות "כן" בתיבה "מנט המשפט".

כמו בהורדת מסמכים מנט המשפט, התראות על דיונים יוצגו למשתמשים הקשורים לדיון מתוך

תפריט נט המשפט>התראות נט המשפט

לחיצה על הכפתור " טופל "  > תסיר את האירוע מהרשימה.

חשוב! לחיצה על הכפתור טופל יסיר את האירוע מהרשימה לכלל המשתמשים.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)