מסמכים חדשים בנט-המשפט שבטיפולך

מסמכים חדשים בנט-המשפט שבטיפולך

ברשימה זו מוצגים מסמכים חדשים שהורדו מאתר נט-המשפט לתיקים המשפטיים בתוכנה. הצגת ההתראה היא בהתאם למשתמשים שנכללים בקבלת ההתראות. [להסבר על הגדרות נט המשפט עבור לקישור הבא: הגדרות הורדת מסמכי נט-המשפט]

המסך "מסמכים חדשים מנט-המשפט" מחולק לשני חלונות

בחלון השמאלי - מוצגים רשימת רשימת המסמכים החדשים שהתווספו לתיקים

בחלון הימני - הצגה מקדימה למסמך שנבחר בחלון השמאלי

רשימת פעולות

 - פתיחת המסמך במסך נפרד.

 - הצגת פרטי המסמך במסך נפרד. הצגת פרטי המסמך מאפשר לשנות פרמטרים כדוגמת שם מסמך/שיוך לתיק/קטגוריה ועוד.

 - לחיצה על הכפתור תגרע את המסמך מרשימת המסמכים החדשים. נבצע זאת לאחר קריאת המסמך.

 - הצגת כרטיס התיק אליו משוייך המסמך..

 - ייצוא רשימת המסמכים החדשים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - שליחת המסמך בדואר פנימי לאחד ממשתמשי התוכנה.

 - הוספת משימה הקשורה למסמך החדש שהתקבל. [מתוך המשימה ניתן להציג את המסמך המקושר] להסבר נוסף על הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 - שליחת מסמך ואו מספר מסמכים באמצעות תוכנת הדואר microsoft outlook

 - שינוי תצוגת הנתונים.

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)