התראות דיוני נט-המשפט

התראות דיוני נט-המשפט

ברשימה מתקבלים התראות על דיונים חדשים שירדו ממערכת נט-המשפט לתוכנת עודכנית. כל דיון אשר מוצג ברשימה קיים במקביל בכרטיס התיק וביומן המשרדי בתוכנה.

על מנת שנוכל להבחין בין רישומים ידניים לרישומים שנקלטו ממערכת נט-המשפט, הוספנו את האייקון  לצד הדיונים שינקלטו ממערכת נט-המשפט. 

בתוכנת עודכנית ניתן להציג את ההתראות לגבי דיונים חדשים שנקלטו במערכת מהתפריטים הבאים

1. בסרגל ההתראות לחץ על האיקון  ובחר באפשרות  >  

2. במסך הראשי בתפריט נט-המשפט > לחץ על 

פעולות הניתנות לביצוע

 - הצגת פרטי הדיון במסך נפרד. 

 - הדפסת רשימת הדיונים החדשים שהתווספו בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה.

 - לחיצה על כפתור פעולות כולל בתוכו את האפשרויות הבאות:

 - העברת מועד הדיון לתאריך אחר. לחיצה על הכפתור תציג מסך של "העברת פגישה"

 - ביטול או שחזור של דיון.

 - שליחת הדיון בדואר פנימי למשתמשי התוכנה. לחיצה על הכפתור תציג מסך של "פרטי הודעה"

 - שליחת קישור לדיון באמצעות תוכנת microsoft outlook 

 - הוספת משימה המקושרת לדיון. להסבר נוסף על עבודה עם משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 - הוספת משתתף לדיון/דיונים שסומנו.

 - הצגת המשתמשים השונים שלגבם נקבעו דיונים/פגישות ליום שנבחר.

 - כניסה לכרטיס התיק אליו מקושר הדיון.

 - הצגת כרטיס הלקוח אליו מקושר הדיון.

 - לחיצה על כפתור "טופל" יגרע את הדיון מהרשימה המוצגת, וישאיר את הרישום בכרטיס התיק וביומן המשרדי. 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)