דואר היברידי כללי

בהגדרת דואר היברידי כללי נבצע קישור בין פעולה אשר תירשם בתיק הוצאה לפועל בגין פריט דואר שנמסר או שחזר. כמו כן בהתאם לתיקון חוק הדואר מס’ 12 נגדיר שם מייפה כח .

(ראה ציתות החוק...שם השולח ואם השולח הוא מיופה כוח - גם את שם האדם שייפה את כוחו, מען השולח והאפשרות שחזקת מסירה הקבועה בדין תחול לגבי דבר הדואר בהתאמה לחובות השולח - יופיע על גבי המעטפה...)

בהתאם להגדרות שנבחרו "מקור מייפה הכוח" - שם לקוח. בבחירת מסמך לשליחה בדואר היברידי יופיע שם מייפה הכח באופן אוטומטי .

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)