תבניות הדפסה לאישורי מסירה בדואר היברידי

למשרדים העובדים עם מודול  דואר היברידי נוספה אפשרות של משיכת פרטים מכרטיס התיק /פרטי מסמך/פרטי נמען בתוכנה לטופס אישור מסירה סרוק.

חברת עודכנית באישור דואר ישראל יצרה "טופס אישור מסירה" מיוחד המכיל פרטים מהתיק בו נשלח המסמך 

  • במידה ונבחר מסמך לשליחה בדואר היברידי כאשר אופן שליחת ה דואר כולל "אישור מסירה" יוכל המשתמש לבחור באחת מהתבניות שיצר בהגדרות מערכת.
  • "תבנית" זו תיקח נתונים המופיעים בפרטי תיק/מסמך/פרטי נמען ואלה ישולבו באישור מסירה.
  • בהוספת פריט לדואר היברידי ממיזוג דואר, מסמכים או שוברים, יתווסף שדה בחירה של תבנית הדפסת הפרטים הרצויה.

חשוב לזכור! שדה תבנית הדפסה תופיע רק במידה וסוג ההדפסה הוא בדואר היברידי, ושבלונת ההדפסה כולל אישור מסירה. 

בהגדרות מערכת, הצג את קוד 177 ניהול משרד - תבניות הדפסה לאישורי מסירה בדואר היברידי  לחץ על כפתור הוסף ותן כותרת לתבנית החדשה, לסיום לחץ על הכפתור "שמור"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)