מחשבון מע"מ

מחשבון המע"מ מאפשר לנו לחשב במהירות את סכום המע"מ או לחלץ את סכום המע"מ מתוך סכום הכולל מע"מ בהתאם לתאריך שהוזן.

הערך שמופיע בשדה "תאריך" מוזן בהתאם ליום ביצוע החישוב וניתן לשינוי באופן ידני.

לחישוב סכום המע"מ הקלד בשדה "סכום לפני מע"מ" סכום ולחץ על הכפתור 

לחישוב סכום לפני מע"מ הקלד בשדה "סכום כולל מע"מ" סכום ולחץ על הכפתור  

חשוב! חישוב שיעור המע"מ וסכום המע"מ הוא בהתאם לערך שקיים בשדה "תאריך" למשל חישוב סכום המע"מ לשנת - 2010

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)