מחשבון מט"ח

מחשבון המט"ח בעודכנית מבצע המרות בין מטבעות שונים הקיימים בתוכנה. ביצוע ההמרה תלוי בתאריך ההמרה ועדכון שוטף של המט"ח במערכת.

על מנת ששערי המט"ח בתוכנה יהיו מעודכנים בדוק שמערכת העדכונים האוטומטים מופעל. [להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  עדכון אוטומטי ]

במידה ואפשרות זו אינה מסומנת יש לבצע עדכון ידני דרך כלים ותחזוקה > עדכן מטבעות ומדדים מהאינטרנט.

1. לחץ על הצלמית    (או לחץ על Alt+F12 ) בכדי להגיע אל מחשבון המט"ח

2. בחלון שנבחר הזן את הסכום הרצוי, סוג המטבע והתאריך עבורו מבוקש החישוב ולחץ על כפתור

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)