כספים - מספרי מסמכים

בהגדרה זו יש לקבוע את מספרי המסמכים החשבונאיים במערכת טרם השימוש במערכת הנה"ח, ללא הזנת מספר המערכת תיתן את הספרה "1" למסמך החשבונאי הראשון שיופק.

בעת הזנת המספרים הזן מספר הקטן באחד מהמספר שממנו תרצה להתחיל להפיק את המסמך.
לדוגמא, אם ברצונך להתחיל לרשום הוצאות ממספר 100 עליך להזין את המספר 99 בשדה "הוצאות".

לאחר הזנת מספרי המסמכים החשבונאיים ולאחר הנפקת מסמכים חשבונאיים תוכל להבחין במסך זה במספר המסמך האחרון שהופק במערכת.

לדוגמא, מספר התשלום האחרון שהופק במערכת הינו 351. להקלדת המספרים החשבונאים בשדות השונים לחץ על כפתור 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)