הגדרת רשימת סעיפי הוצאה

בהגדרה זו יש להגדיר את רשימת סעיפי ההוצאה בתוכנה.

קישור סעיף הוצאה  לרישום הוצאה חדשה מתקיים רק בהוצאות משרדיות. ברישום הוצאות לקוח אין צורך להגדיר סעיפי הוצאה. אחוז מע"מ מוכר ישפיע על סה"כ המע"מ שנצטרך לשלם בדוחות שנפיק מהמערכת. בנוסף קישור פרטי סעיף ההוצאה לסיווג חשבונאי, יגרום להוצאה(משרדית) להופיע בדוחות רווח והפסד.

חשוב! בתוכנה ניתן לקבוע לאלו קבוצות משתמשים תינתן או תיחסם האפשרות להוספת הוצאה עם סעיף הוצאה מסויים. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבאמידור סעיפי הוצאה

חשוב ! ללא הגדרת סיווג חשבונאי בסעיפי ההוצאה , ההוצאות שירשמו לא יוצגו בדו"ח רווח והפסד  כל משרד אמור למלא את הסיווגים החשבונאים הרלוונטיים לסעיפי ההוצאה בהתייעצות מול רואה החשבון שלו.

הוספת סעיף הוצאה מהגדרות מערכת

להוספת סעיף הוצאה לחץ על כפתור   

  בחלון פרטי סעיף הוצאה מלא את השדות השונים ולסיום לחץ על [שמור]

פירוט השדות:

שם סעיף - מלל חופשי המתאר את סעיף ההוצאה. [חשמל/ארנונה/ספרות מקצועית וכו’]

תיאור ברירת מחדל ברישום סעיף - מלל חופשי הנוסף לתיאור שם הסעיף

אחוז מע"מ מוכר - הגדרת את אחוז המע"מ המוכר בהתאם לסעיף ההוצאה [לשם כך יש להתייעץ עם רואה חשבון] נתון זה יבוא לידי ביטוי בדוחות מע"מ המופקים בתוכנה.

חייב במע"מ - הגדרת סעיף ההוצאה האם חייב/לא חייב במע"מ

סיווג חשבונאי - קישור סעיף ההוצאה לאחד מרשימת הסיווגים הקיימים בתוכנה. לחיצה האייקון של שלוש הנקודות תפתח את רשימת הסיווגים סוג החישוב

סוג חישוב - בחירה בין תוצאתי או מאזני. משרדים העובדים בשיטה חד-צדדית, יקשרו את סעיף ההוצאה לסוג חישוב תוצאתי על מנת שיופיע בדו"ח רווח והפסד.יווג חשבונאי - בחירה באחד מהסיווגים הקיימים ברשימה. בחירת סיווג חשבונאי תציג את ההוצאה בדו"ח רוה"ס.

סוג החישוב - בחירה באחד מסוגי החישוב הקיימים ברשימה. בחירה בסוג חישוב תוצאתי, תציג את ההוצאה בדוח רוה"ס.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)