רשימת חשבונות עסקה

רשימת חשבונות העסקה מציגה בפניך את דרישות התשלום שנרשמו במערכת. רשימת חשבונות העסקה מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. כדוגמת תפריט כספים > חשבונות עסקה, ובכרטיס לקוח ותיק.

מתוך תפריט כספים > חשבונות עסקה יפתח בפניך חלון סינון. כברירת מחדל חלון הסינון מציג את חשבונות העסקה הפתוחים ובהתאם לסינון שבוצע.

חשוב !בחוצץ חשבונות עסקה בכרטיס הלקוח או התיק לא יוצג חלון סינון אלא הרשימה תכיל את חשבונות העסקה הפתוחים כברירת מחדל.

להצגת חלון הסינון או שינוי אחד התנאים לחץ על כפתור 

לחיצה על הכפתור  בחלון הסינון יאפשר הצגת תנאי סינון נוספים.

 

פירוט הכפתוריםבכותרת החלון:

 - הצגת חשבון עסקה

 - הוספת חשבון עסקה חדש. להסבר על הוספת חן עסקה עבור לקישור הבא: הוספת חשבון עסקה

 - הדפסת רשימת חשבונות העסקה על פי דו"חות ההדפסה הקיימים.

 - סימון חשבון עסקה כמאושר.(צריך להגדיר אפשרות עבודה עם טיוטה) אישור חשבון העסקה לא מאפשר לבצע עריכה לאחר שמירה.

 - אפשרות ביטול/סגירה/זיכוי של חשבון עסקה בודד או מספר חשבונות בו-זמנית. לחיצה על הכפתור תציג את חלון הדיאלוג :

 - הפקת דו"ח המבוסס על רשימת חשבונות העסקה בהתאם לרשימת הדו"חות הקיימים במערכת.

 - הצגת כרטיס הלקוח אליו מקושר החשבון עסקה.

 - הצגת כרטיס התיק אליו מקושר החשבון עסקה.

 - ייצוא רשימה/ות של חשבונות העסקה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - חישוב נתוני הטבלה. שים לב כי מטבע החשבון הינו זהה בעת הסיכום.

 - שינוי מטבע חשבון העסקה.

 - קישור משימה לחשבון עסקה. בחלון פרטי משימה ניתן להציג את המשימה המקושרת.

 - שינוי סיווג חשבון העסקה. לחיצה על הכפתור תציג רשימת אפשרויות לבחירה.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר פנימי באמצעות מערכת הפלטינום, לאחד ממשתמשי המערכת.

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook להצגת חשבון העסקה.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook

 - שינוי תצוגת הנתונים בהתאם לאחת מהאפשרויות הקיימות. 

כפתורים המוצגים רק בלחיצה ימנית על אחד מחשבונות העסקה:

 - סגירה מנהלתית של חשבון העסקה. סגירה מנהלתית מאפשרת "לזכות" את חשבון העסקה בסכום הקטן מסה"כ יתרה לתשלום. ניתן בעת הצורך לבטל את הסגירה המנהלתית מתוך חשבון העסקה.

 - מיועד ללקוחות העובדים עם מודול מס"ב (ביצוע גביה אוטומטית בהתאם לקובץ שנשלח לחברת סליקה)

 -הוספת שורת מלל לנספח בחשבון עסקה.

 - ביטול סטטוס חשבון עסקה "מבוטל"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)